Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – Uwaga! Nowe zasady, nowe formularze wniosku.

Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
,

informuję, że 8 marca 2024 r. Pan Prezydent podpisał Zarządzenie nr 727/2024 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Zasady udzielania dofinansowania do opłat za kształcenie oraz nowy formularz wniosku, które obowiązują od dnia podpisania zarządzenia, dostępne są na stronie Portal Edukacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnosząc się do powyższego, proszę Państwa Dyrektorów, a za Państwa pośrednictwem również wszystkich nauczycieli starających się o dofinansowanie do podejmowanych form doskonalenia do wnikliwego zapoznania się z przedmiotowym dokumentem.

Przypominam, że zgodnie z ust. 28. załącznika nr 2 do ww. Zarządzenia wniosek składany przez nauczyciela jest opiniowany przez dyrektora będącego jego pracodawcą, natomiast ust. 26 informuje, że obowiązek wypełnienia wymogów formalnych oraz złożenia kompletnej i poprawnej w świetle niniejszego załącznika dokumentacji leży wyłącznie po stronie nauczyciela wnioskującego o dofinansowanie.

Tylko wnioski spełniające ww. wymogi mogą być przekazywane do rozpatrzenia Komisji.


Z wyrazami szacunku

/-/ Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Twardosz
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2024-03-13
Data aktualizacji: 2024-03-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź