Finanse

Pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pani Małgorzaty Okarmus - Zakończenie roku budżetowego 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pani Małgorzaty Okarmus dotyczące zakończenia roku budżetowego 2018.

Pismo Pani Magdaleny Pabian p.o. Dyrektora Biura Kontroli - Udostępnianie Informacji Publicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pani Magdaleny Pabian p.o. Dyrektora Biura Kontroli dotyczące informacji pokontrolnej z kontroli udostępniania informacji publicznej.

Sprawozdanie - Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (...)

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Przypominamy, że do 31 stycznia 2019 r. należy wypełnić  oraz dostarczyć do Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, sprawozdanie na temat funkcjonowania na terenie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych za rok 2018.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji programu w 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Samorządowych,

dyrektorzy szkół, które otrzymały w roku 2018 dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych na podstawie wniosków złożonych w październiku 2017 r., są zobowiązani do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wyszczególnionych w § 3, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 przyjętego i przekazanego pod obrany Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3100/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 roku, proszę o przygotowanie projektów planów finansowych.

Nabór wniosków do programu Erasmus+ w 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o zaproszeniu Komisji Europejskiej do składania wniosków w naborach wniosków zaplanowanych na 2019 rok, w ramach programu Erasmus+ 2014-2020.

Akcja

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

14 stycznia 2019 roku uczniowie z województwa małopolskiego rozpoczną dwutygodniową przerwę w nauce i w tym okresie proszę o zorganizowanie, na terenie kierowanych przez Państwa szkół akcji pn. „Zima w szkole”.

Polecenie Służbowe Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Pismo z Biura ds. Ewidencji Mienia dotyczące Podpisanego polecenia Służbowego Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2018 w sprawie wprowadzenia zasad potwierdzania danych z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości oraz z operatem ewidencji gruntów i budynków.

Pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak - Split Payment

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące sposobu przekazywania środków z tytułu podatku VAT - SPLIT PAYMENT.

Krakowska Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Przedsiębiorstwo. Wybór Oferenta

Szanowni Państwo / Uczestnicy Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Informujemy, iż w dniu 17.10.2018 roku Zamawiający - Upoważniony dokonał wyboru najlepszej oferty (pismo w załączeniu). Obecnie czekamy na podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym - Upoważnionym, a sprzedawcą energii elektrycznej na rok 2019 tj. PGE Obrót w Skarżysku Kamienna. Zgodnie z przepisami ustawy PZP podpisanie umowy będzie możliwe po 27.10.2018 roku.

Z poważaniem

Mikołajczyk Magdalena

Krakowska Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii "ESCO" Sp. z o.o.

os. Handlowe 9, 31-936 Kraków

tel: +48 12 64 65 370

tel: +48 606 732 737

fax: +48 12 64 65 371

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY