Finanse

Akcja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, 23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2018 roku. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpienie do akcji „Lato w szkole” w 2018 roku.

WPROWADZENIA PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków, W związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Miasta Krakowa od 1 kwietnia 2018 roku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi samorządowych szkół i placówek oświatowych przesyłam w załączeniu propozycje „Tabeli minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego”

PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy pismo Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego dot. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów za pomocą kart płatniczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Nawiązując do informacji z 23 października 2017 roku

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/214351,1812,komunikat,wydatki_z_wydzielonego_rachunku_dochodow.html w sprawie realizacji wydatków z wydzielonych rachunków dochodów (...)

ERASMUS+ 2018 - składane wnioski

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

szkoły oraz placówki samorządowe, które składają w roku 2018  wniosek o udział w Programie ERASMUS+ są proszone o wypełnienie załączonej poniżej tabeli i przesłanie jej na adres e-mailowy: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl

Podsumowanie akcji „Zima w szkole” w 2018 roku

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych,

W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2018 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2018 r.

Wydatki za 2017 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2017 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2017 roku.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2017

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY