Finanse

Pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło_certyfikat rezydencji

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie dotyczącym formy certyfikatu rezydencji

Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2018 roku

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych,

Pismo Pani Aliny Kwaśniak, Dyrektora Biura Skarbnika

Dotyczy: NOWE FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W BANKU PKO BP S.A. W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW „RODO”

Pismo Pani Aliny Kwaśniak, Dyrektora Biura Skarbnika

Dotyczy: stosowania wartości szacunkowego "prewspółczynnika VAT"

Ankieta monitoringu

EK-06.3021.103.2018

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych

                                        

Pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło_VAT

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące wpłat podatku VAT

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące SPLIT PAYMENTU

Pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące informacji na temat stosowania pomniejszenia płatności ZUS i US.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Przypominamy Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY