Finanse

500 zł - Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną - AKTUALIZACJA 27.11.2020

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek

Projekty planów finansowych na rok 2021

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek oraz Dyrektora MCOO

Dotyczy realizacji planów finansowych w 2020 r.

Poniżej pismo Pani Anny Domańskiej p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Realizacja planów finansowych w 2020 r.

Poniżej pismo Pani Anny Korfel-Jasińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki skierowane do dyrektorów szkół i placówek

Nauczyciele z Krakowa otrzymają we wrześniu podwyżki wynagrodzeń

Krakowscy nauczyciele jeszcze w tym miesiącu otrzymają podwyżki wynagrodzeń w wysokości 6 proc. Zostaną one sfinansowane z subwencji oświatowej na 2020 r., w której uwzględniono między innymi środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września. Wydatki krakowskiego samorządu na oświatę z roku na rok są jednak coraz większe i przekazywana z budżetu państwa subwencja oświatowa wciąż jest niewystarczająca i nie pokrywa nawet minimalnych kosztów związanych z funkcjonowaniem krakowskich szkół.

Dot. stopnia realizacji planów finansowych wg stanu na 31.08.2020 r.

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wykonania §4220, §4260 oraz §4530 na koniec okresu sprawozdawczego - aktualizacja

Projekt budżetu oświaty na rok 2021

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące projektu budżetu oświaty na rok 2021

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Wykonanie § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wykonania § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego

Wydatki za 2019 rok

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wydatków za 2019 r.

POLECAMY
POLECAMY