Finanse

Podsumowanie akcji „Lato w szkole”  w 2019 r.

Rozliczenie - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

POWER 4.2 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Wyniki naboru - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Program Aktywna Tablica - edycja 2019  r.

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3

Wykaz szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego, które otrzymały wsparcie finansowe.

Sprawozdania z wykonania budżetu

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Planowanie zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 i lata następne

Możliwość zgłaszania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych nieujętych w WPF – pismo Dyrektora MCOO w Krakowie

ERASMUS + edycja 2019

Informacja dla szkół aplikujących do programu ERASMUS+ w 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji programu „AKTYWNA TABLICA” za 2018 rok

Termin upływa 15 czerwca 2019 r. - pismo zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji w tej sprawie.

Dot. naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 RPOWM „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących (ogólnodostępnych i specjalnych)

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - komunikat

Nowelizacja przepisów dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - informacja zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY