Finanse

Korekta miesięcznego kosztu utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczających do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do wiadomości z 17 maja 2018 roku dotyczącej dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków uczęszczających do samorządowych przedszkoli (…)

Aktywna tablica 2017 – sprawozdanie końcowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, informuję, że został opublikowany zmodernizowany wzór Sprawozdania dyrektora szkoły z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie mniejszej niż w subwencji oświatowej.Nowe zasady zawarte są w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). W załączeniu przekazujemy Państwu link do informacji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie stosowania ww. przepisu w przypadku szkół ogólnodostępnych.

Wykonanie § 4040
2018-05-22

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, W związku z analizą stopnia realizacji planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wg stanu na dzień 31.04.2018 roku informuję, że wykonanie ww. paragrafu na koniec okresu sprawozdawczego powinno wynosić 100%.

Dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczające do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (...)

Ważne informacje  dla organizatorów akcji pn. „Lato w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych organizujących akcję "Lato w szkole", Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 z późn. zm.)

Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Informuję, iż Rada Miasta Krakowa w dniu 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Akcja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, 23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2018 roku. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpienie do akcji „Lato w szkole” w 2018 roku.

WPROWADZENIA PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków, W związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Miasta Krakowa od 1 kwietnia 2018 roku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi samorządowych szkół i placówek oświatowych przesyłam w załączeniu propozycje „Tabeli minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego”

PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy pismo Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego dot. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY