Finanse

Informacja dot. uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

25 września 2019 roku podjęta została uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji w tej sprawie.

Wykonanie rozdziałów: 80110, 80111, 80130

           

Projekt budżetu oświaty na rok 2020

Prośba o przygotowanie druków - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Podsumowanie akcji „Lato w szkole”  w 2019 r.

Rozliczenie - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

POWER 4.2 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Wyniki naboru - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Program Aktywna Tablica - edycja 2019  r.

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3

Wykaz szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego, które otrzymały wsparcie finansowe.

Sprawozdania z wykonania budżetu

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Planowanie zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 i lata następne

Możliwość zgłaszania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych nieujętych w WPF – pismo Dyrektora MCOO w Krakowie

ERASMUS + edycja 2019

Informacja dla szkół aplikujących do programu ERASMUS+ w 2019 r.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY