Finanse

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji programu w 2019 r.

Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Pilotażowy projekt pn. „Szkoła dla innowatora”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

Zachęcamy do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie pn. „Szkoła dla innowatora”  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.4.Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”

Projekty planów finansowych na rok 2020

Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej – komunikat dla dyrektorów

Poniżej komunikat skierowany do dyrektorów samorządowych szkół i placówek przez Magdalenę Węgrocką-Szwalec, Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczący nagród Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej otrzymanych przez nauczycieli.

Dotyczy: wykonania § 4140 oraz § 4530

W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych

W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Informacja dot. uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

25 września 2019 roku podjęta została uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji w tej sprawie.

Wykonanie rozdziałów: 80110, 80111, 80130

           

Projekt budżetu oświaty na rok 2020

Prośba o przygotowanie druków - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY