Finanse

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Wykonanie § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wykonania § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego

Wydatki za 2019 rok

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wydatków za 2019 r.

Wynagrodzenia w oświacie będą wypłacane tak jak dotychczas

Do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w całej Polsce, jednak ze znaczącą zmianą – w tym czasie nauka jest realizowana na odległość. Wciąż pojawiają się jednak wątpliwości pracowników placówek oświatowych w Krakowie dotyczące wypłaty wynagrodzeń za ten okres. Informujemy, że Miasto Kraków będzie realizować wypłaty dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe informacje są dostępne poniżej.

Zawieszenie zajęć – informacja MEN w sprawie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek. Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą. Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metody pracy w szkołach ogólnodostępnych

W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2020

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące naboru wniosków.

Nabór wniosków w ramach programu

„Eksperyment Wymiana 2020 – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży”

Informacja o realizacji planów finansowych jednostek samorządowej oświaty

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące realizacji planów finansowych jednostek samorządowej oświaty.

POLECAMY
POLECAMY