Aktualności

List Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa

W załączeniu list Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa

 

Załącznik -list

Załącznik - plakat

 

Zaproszenie do udziału w seminarium - Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej – inspiracje teoretyczno – praktyczne

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Komisja Edukacji RMK, Wydział Edukacji UMK , Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Seminarium Naukowo – Szkoleniowym pt. „Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej – inspiracje teoretyczno – praktyczne”, które odbędzie się dnia 2 grudnia  2019r. w godzinach od 12:30 do 16:30 w XXI Liceum Ogólnokształcącym (sala teatralna) na Osiedlu Tysiąclecia 15 w Krakowie.

 Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym przygotowania systemu szkolnego do wsparcia edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzi, na zlecenie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, badanie dotyczące przygotowania systemu szkolnego do wsparcia edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. Wyniki badań pomogą zarządzającym edukacją budować długofalową politykę w tym zakresie, projektować skuteczniejsze działania wspierające nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji a także wspierać w integracji uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji.

O WYCHOWANIU - PRAKTYCZNIE - zaproszenie do udziału w konferencji

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką organizują konferencję O WYCHOWANIU – PRAKTYCZNIE.

Konkursy organizowane przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w konkursach:

  1. Opowieści o greckich i rzymskich bogach;

  2. Kraków – Stare Miasto;

  3. W kręgu mitów i kultury antycznej.

Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

W załączeniu komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY