Aktualności

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

Informuję o ostatnich wolnych miejscach na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach PO WER

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpocznie w tym roku nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Akcja

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

14 stycznia 2019 roku uczniowie z województwa małopolskiego rozpoczną dwutygodniową przerwę w nauce i w tym okresie proszę o zorganizowanie, na terenie kierowanych przez Państwa szkół akcji pn. „Zima w szkole”.

Młodzieżowa Rada Krakowa - prośba Pana Bogusława Kośmidera Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Krakowie,

 

na prośbę Pana Bogusława Kośmidera Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa przekazuję skan pisma w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Krakowa VI kadencji - pismo.

Uwaga! Rekrutacja na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa została zakończona!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że rekrutacja na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa została zakończona.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz jedenasty 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół, przedszkoli i placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Krakowski Ośrodek Terapii zapraszają Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia zatrudnionych w wyżej wymienionych Poradniach Specjalistycznych.

Informacja o spotkaniu na Uniwersytecie Otwartym AGH dla Młodzieży

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży zaprasza uczniów oraz nauczycieli na spotkanie pn. ,,Techniki oświetleniowe i magia światła: biologiczne i techniczne uwarunkowania''.

 

Zaproszenie do udziału szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek

 

Serdecznie zachęcam do zgłaszania nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY