Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

Podsumowanie akcji

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych,

W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2019 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019 r.

WPROWADZENIE PRZEZ WCZK II STOPNIA ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

CZK Miasta Krakowa informuje, że WCZK wprowadziło na terenie Miasta Krakowa II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na dzień 22.01.2019 r. od godz. 7:00 do godz. 24:00.

Dziś darmowa komunikacja miejska!

Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji we wtorek, 22 stycznia od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców -
edycja V 2019

XXV Samorządowy Konkurs Nastolatków  - 8 Wspaniałych - 2019 – edycja krakowska

Organizator:

MDK Dom Harcerza i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cel konkursu:

Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

Kraków -  bez nienawiści - zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za wszystkie deklaracje współpracy w obszarze przeciwdziałania mowie nienawiści w naszych szkołach i placówkach. W związku z tak licznym odzewem i chęcią działania w tym obszarze zapraszam na spotkanie, które odbędzie się

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W 2018 ROKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela informuję, że przeprowadzona została analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2018 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Szkolenie z preorientacji zawodowej dla nauczycieli przedszkoli

      Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkoli na szkolenie organizowane w ramach działań Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego, które poprowadzi Pani Izabela Chmiel, Dyrektor Przedszkola nr 49 we Wrocławiu, ekspert ORE.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.01.2019 r. (CZWARTEK) w siedzibie naszej Poradni przy ul. Siewnej 23 D od godziny 11:30 – 14:30.

Tematyka szkolenia:   PREORIENTACJA ZAWODOWA W PRZEDSZKOLU.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu po numerem 12 415 69 68 do dnia 22.01.2019 r. ( WTOREK).

III edycja konkursu - Wybieram Wybory

Szanowni Państwo

Organizatorzy Konkursu Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do wzięcia udziału w III edycji Konkursu - Wybieram Wybory

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY