Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

V edycja budżetu obywatelskiego

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że od 1-31 marca br. trwać będzie składanie wniosków w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. Równolegle, zarówno Urząd Miasta, jak i krakowskie dzielnice organizować będą spotkania informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych.

Krakowski Tydzień Zawodowców - edycja IV 2018

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

ORGANIZACJA PRZEZ MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy

szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę

Miejską  Kraków

 

EK-03.4424.42.2018                                                                                                     

Szkoła Budowania Bezpieczeństwa - rekrutacja

Zapraszamy do skorzystania z oferty TAMY - Krakowskiego Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, finansowanej przez Urząd Miasta Krakowa i działającej w ramach Krakowskiego Ośrodka Terapii (SPPP “KOT”).

Wydatki za 2017 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2017 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2017 roku.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY