Aktualności

Wyniki rekrutacji do projektu „Eko-logiczni – edukacja ekologiczna”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do projektu edukacyjnego pn. „Eko-logiczni”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zakwalifikowało się 25 szkół podstawowych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi oraz 10 samorządowych przedszkoli. Wykaz placówek w załączeniu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek,

informuję, że 7 maja 2018 r. zostało podpisane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

WYNIKI KONKURSU - DZIAŁAJMY RAZEM

Konkurs rozstrzygnięty!

Dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczające do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (...)

Ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,

informuję, że 24 maja 2018 roku odbędzie się ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję  „Niepełnosprawny w świecie pracy – łamiemy bariery dla Niepodległej”

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3  im. Kornela Makuszyńskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Niepełnosprawny w świecie pracy – łamiemy bariery dla Niepodległej” - 15 czerwca 2018 r.         

 

Komunikat w sprawie udostępnienia dzieciom i młodzieży boisk szkolnych oraz innych zewnętrznych obiektów sportowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek,

w związku ze zbliżającym się okresem wakacji przypominam o obowiązku realizacji uchwały nr CV/1446/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących udostępnienia szkolnych obiektów sportowych.

UMK ABI komunikat w sprawie rozporządzenia 2016/679

Szanowni Państwo Dyrektorzy.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY