Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA

Program sportowy „Animator Sportu”

Zaproszenie do pracy w sieci współpracy i samokształcenia

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie realizuje kolejną edycję spotkań sieci współpracy i samokształcenia.

PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy pismo Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego dot. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  edycja 2017 – wynik naboru wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informujemy, że Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów za pomocą kart płatniczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Nawiązując do informacji z 23 października 2017 roku

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/214351,1812,komunikat,wydatki_z_wydzielonego_rachunku_dochodow.html w sprawie realizacji wydatków z wydzielonych rachunków dochodów (...)

Zmiana Zarządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli - pilne !

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Informuję, że 14 marca 2018 r. zostało podpisane Zarządzenie nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

„Aktywna tablica” 2018 – nabór wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, zapraszamy do wzięcia udziału w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY