Aktualności

Zaproszenie do udziału w Konferencji nt. Żyj zdrowo

Urząd Miasta Krakowa

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” w Krakowie

Remonty i inwestycje w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek

prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków

„Aktywna tablica” 2019 – nabór wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych,

zapraszamy do wzięcia udziału w ostatniej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  edycja 2018 r. – wynik naboru wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Konferencja „DZIECKO Z AUTYZMEM W SZKOLE. WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ.” – 27 marca 2019 r.

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, PWN Wydawnictwo Szkolne mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów z krakowskich szkół i placówek na konferencję „DZIECKO Z AUTYZMEM W SZKOLE.WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli i Szkół w Krakowie,

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY