Aktualności

Przeprowadzenie wyborów na obszarze gminy

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

Szanowni Państwo

 

W związku z tym, że wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy oraz obsługę i techniczno-materialne warunki pracy m.in. obwodowych komisji wyborczych zobowiązany jest zrealizować Prezydent Miasta Krakowa (art. 156 Kodeksu wyborczego), na nas wszystkich, jako podległych merytorycznych służbach Prezydenta, ciąży obowiązek wykonania określonych zadań.

Konferencja Dawać poMOC!

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na:

Konferencję "Dawać poMOC! - znaczenie współpracy instytucji pomocowych w procesie wychowania młodzieży i zapobieganiu patologii".

PROŚBA O PRZEKAZANIE LISTY UCZNIÓW -  LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

Dotyczy: PROŚBY O PRZEKAZANIE LISTY UCZNIÓW -  LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.

DYREKTOR WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO - zaproszenie na konferencję

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodkiem  Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji: „DYREKTOR WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO”.

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy pismo Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej dotyczące studiów podyplomowych z „Doradztwa zawodowego” 

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - WYPRAWKA SZKOLNA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 września 2018 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1796) przedstawiam informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom
w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Udzielana pomoc dotyczy dofinansowania podręczników dla uczniów co oznacza, że nie ma możliwości pokrywania kosztów zakupu materiałów ćwiczeniowych.

Wybory 2018 r. - ważny komunikat

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 7 września br. informacji związanej z  wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października br., dotyczącej funkcjonowania na terenie Państwa jednostek obwodowych komisji wyborczych (OKW) oraz zabezpieczenia obsługi informatycznej dla każdej OKW chciałbym abyśmy przyjęli, że:

 1.co do zasady, operatorami informatycznymi OKW będą wyznaczeni przez Państwa pracownicy Waszych jednostek. Strona formalna obsługi wynagrodzeń w tym zakresie jest w trakcie uzgodnień.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY