Sprawy nauczycieli

1. Archiwum plików do 2015r (w formacie ZIP).

Zarządzenie nr 80/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/80/w_sprawie_ustalenia_regulaminow_okreslajacych_zasady_dofinansowania_niektorych_formdoskonalenia_zawodowego_nauczycieli_zatrudnionych_w_szkolach_i_placowkach_p.html

Zarządzenie nr 2356/2017  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2017 w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/2356/w_sprawie_zmiany_zarzadzenia_nr_80/2017_w_sprawie_ustalenia_regulaminow_okreslajacych_zasady_dofinansowania_niektorych_form_doskonalenia_zawodowego_nauczycieli_.html

2. Przyznawanie szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego:

a) regulamin określający zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego

b) wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

3. Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) umowa o dofinansowanie

4. Dofinansowanie do szkoleń specjalistycznych:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) zestawienie poniesionych kosztów

5. Dofinansowanie do szkoleń zagranicznych:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) zestawienie poniesionych kosztów

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny