Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 12,88 µg/m3 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 10:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 10:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 11:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 10:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 11:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 10:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 10:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 10:00
POLECAMY
POLECAMY