Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 58,5 µg/m3 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 19:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 19:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 20:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 19:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 20:00 PM10 - 77µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 19:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 19:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 19:00
POLECAMY
POLECAMY