Stan powietrza dobry dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 dobry #92d050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 #92d050 PM10 - 20,75 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 17:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 17:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00
POLECAMY
POLECAMY