Stan powietrza bardzo dobry dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 #00b050 PM10 - 18,13 µg/m3 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 06:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 06:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 07:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 06:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 07:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 06:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-06 21:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-07 06:00
POLECAMY
POLECAMY