Stan powietrza umiarkowany umiarkowany #ffff00 dobry #92d050 umiarkowany #ffff00 umiarkowany #ffff00 niekorzystny #ffc000 umiarkowany #ffff00 dobry #92d050 umiarkowany #ffff00 #ffff00 PM10 - 63,13 µg/m3 PM10 - 72µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 06:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 06:00 PM10 - 79µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 07:00 PM10 - 66µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 06:00 PM10 - 88µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 07:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 06:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 06:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-24 06:00
POLECAMY
POLECAMY