Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 14,75 µg/m3 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 02:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY