Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 21,43 µg/m3 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 09:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY