Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 146,208,80 PM10 - 32,63 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 15:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY