Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 17,88 µg/m3 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 15:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 15:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 15:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 16:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 15:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 15:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 15:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY