Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 17,5 µg/m3 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 02:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-20
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY