Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 59,38 µg/m3 PM10 - 74µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 02:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 02:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-08 12:00 PM10 - 74µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 02:00 PM10 - 76µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 03:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 02:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 02:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-09 02:00
POLECAMY
POLECAMY