Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 16,88 µg/m3 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 15:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 15:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 15:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 15:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 16:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 15:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20 15:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-19
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY