Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 42,86 µg/m3 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 20:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY