Stan powietrza dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 niekorzystny #ffc000 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #92d050 PM10 - 23,38 µg/m3 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 15:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 16:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 15:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 16:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 15:00
POLECAMY
POLECAMY