Stan powietrza zły zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 bardzo zły 192,0,0 bardzo zły 192,0,0 zły 255,0,0 bardzo zły 192,0,0 umiarkowany 255,255,0 255,0,0 PM10 - 127,38 µg/m3 PM10 - 139µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 00:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 00:00 PM10 - 106µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 01:00 PM10 - 151µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 00:00 PM10 - 151µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 01:00 PM10 - 139µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 00:00 PM10 - 156µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 00:00 PM10 - 78µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 00:00
POLECAMY
POLECAMY