Stan powietrza dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 dobry #92d050 umiarkowany #ffff00 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #92d050 PM10 - 24,38 µg/m3 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 14:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 14:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 15:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 14:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 15:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 14:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 14:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-03 14:00
POLECAMY
POLECAMY