Aktualności

Aktualizowanie i przekazywanie danych SIO wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych

samorządowych

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 

 

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa informuje, że dane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r., będą gromadzone w pełnym zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016 poz. 1927 - j.t., z późn. zm.).

Aktualizowanie i przekazywanie danych SIO wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych

samorządowych

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 

 

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa informuje, że dane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r., będą gromadzone w pełnym zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016 poz. 1927 - j.t., z późn. zm.).

 

Wydarzenie sportowe pn. Children’s Speed Event o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

Wydarzenie kierowane jest do uczniów czwartych i piątych klas krakowskich szkół podstawowych.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów

Dotyczy: kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów.

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i placówek

 

 

 

       W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów, proszę o zapoznanie się z wynikami ww. kontroli, które zostały opublikowane na stronie internetowej  NIK  https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/076/.

KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE CZYSTE POWIETRZE

Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

i

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18

w ramach

„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa”

 

zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie na porywające hasło promujące starania o czyste powietrze
w naszym mieście

(walczymy z paleniem śmieci i żegnamy piece węglowe)

OTWARTE SPOTKANIE Z CYKLU „POROZMAWIAJMY O AUTYZMIE”

Instytut Psychologii UJ oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” zapraszają na

OTWARTE SPOTKANIE Z CYKLU „POROZMAWIAJMY O AUTYZMIE”:

Strefa Nastolatka
2017-03-22

W Dworku Białoprądnickim rusza Strefa Nastolatka – przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w problemach i trudnych sytuacjach. Punkt będzie działał od 29 marca do końca grudnia (z przerwą wakacyjną), w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY