Aktualności

Program Dzieciaki do Rakiet

Polski Związek Tenisowy wraz z bankiem BGŻ BNP Paribas kontynuuje program upowszechniania tenisa wśród dzieci „Dzieciaki do Rakiet”.

Służbowe karty płatnicze

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pana Lesława Fijała dotyczące zasad przyznawania służbowych kart płatniczych.

Kary umowne
2017-09-22

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie kar umownych pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego za nienależnie lub nieterminowe wykonanie przez wykonawców umów (...)

Laur Olimpijski- przekazanie listy laureatów

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

 

Zgodnie z § 3 ust. 5 Uchwały Nr IX/155/15 Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”,  

Raz, dwa, trzy…programujesz Ty. Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół i placówek zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się 28 IX 2017 r. w godzinach od 11.30 do 16.30 w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego na ul. Podchorążych 2.

Warsztaty z zakresu ochrony powietrza i PONE

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach z zakresu ochrony powietrza i PONE w ramach pilotażowego Programu Edukacji Ekologicznej.

 Akademia Młodego Krakowianina  II edycja - wydłużenie terminu rekrutacji !!!

Akademia Młodego Krakowianina –II edycja  projektu  skierowanego do uczniów samorządowych szkół podstawowych (klasy II) – termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 15 września br.

WPF-u w zakresie umów na ciągłość

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY