Aktualności

Informacje Biura MOWIS

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2016 roku

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela przeprowadzona została analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2016 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

 Zgłoszenia do 24 lutego br. ! - Krakowski Tydzień Zawodowców - edycja III 2017

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja III 2017

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH

Programu -  Pierwsze kroki na śniegu 2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją miejskiego programu „Pierwsze kroki na śniegu”, organizator Wydział Sportu UMK serdecznie zaprasza uczniów klas IV - V- tych krakowskich szkół podstawowych do uczestnictwa w nauce jazdy na nartach i snowboardzie.

Program jest finansowany ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków.

Program skierowany jest w szczególności do uczniów nieumiejących jeszcze jeździć
na nartach/ snowboardzie.

W ramach realizacji programu „Pierwsze kroki na śniegu”, każdy uczestnik w dniach 13.02.2017 r. – 12.04.2017 r. będzie uczestniczył w 5 wyjazdach szkoleniowych na stok narciarski, gdzie każdorazowo będzie brał udział w dwóch godzinach lekcyjnych nauki jazdy na nartach/snowboardzie (2 lekcje po 45 min każda).

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku § 6 ust. 2 Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków informuję, że na 2017 rok zastały przyjęte następujące zasady obliczania puli na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w ogólnodostępnych szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Rady Pedagogiczne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli dotyczącej realizacji zapisów regulaminu określającego zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych (Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 745/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2016 r. (z późn zm.)).

Znamy pierwszego laureata Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

Laureatowi i jego macierzystej szkole serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy uczniów krakowskich szkół  do udziału w konkursie plastycznym - Światowe Dziedzictwo – Młodzieńcza Wizja 2017

W 1993 r. średniowieczne miasto górnicze Bańska Szczawnica (Banska Štiavnica) zostało wpisane na Listę UNESCO. Od tego czasu, co roku urząd miasta, aktywnie współpracujący z Krakowem w Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa - zaprasza dzieci w wieku szkolnym do podzielenia się swoją kreatywnością i przedstawienia własnej wizji miasta światowego dziedzictwa. Zaproszenie dla młodych krakowian, również i w tym roku, przesłała na ręce Prezydenta Krakowa Burmistrz Bańskiej Szczawnicy. Dlatego zachęcamy do udziału w 23. edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Światowe Dziedzictwo – Młodzieńcza Wizja 2017".

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY