Aktualności

Spotkanie Zespołów Doradczych Rodziców przy Prezydencie Miasta Krakowa 23 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo

członkowie Zespołów Doradczych Rodziców przy Prezydencie Miasta Krakowa,

uprzejmie informuję, że 17 listopada br. zostało do Państwa wysłane drogą elektroniczną zaproszenie  Pani Katarzyny Król Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Sportu na spotkanie poświęcone ofercie sportowej dla uczniów krakowskich szkół.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada br. o godzinie 17.00 w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie.

 

Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału Edukacji

 18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz dziesiąty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony
przez Komisję Europejską w 2008 roku.

Informacja dla  Rodziców - miejskie programy sportowe dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Rodzice,

w zakładce dedykowanej Rodzicom – KRAKOWSKA SZKOŁA WSPÓŁPRACY – znajdą Państwo ofertę miejskich programów sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży.

Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Krakowa

 

Klauzula nadużycia prawa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące Klauzuli Nadużycia Prawa.

XXVI - Aukcja Wielkiego Serca

Magiczny wieczór, magiczna data –  18 listopada - i już XXVI  Aukcja Wielkiego Serca.

zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia pt. OJCZYSTE KLIMATY

Program Kraków dla Rodziny „N”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

Informuję, że 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (podjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.).

Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Krakowa

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Krakowskich Szkół Ponadgimnazjalnych

Przesyłam pismo informujące o wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Krakowa piątej kadencji wraz z Uchwałą nr 1/2017/18 MRK z dnia 13 października 2017 w tej samej sprawie.


 

Ewidencja księgowa na koncie pozabilasowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym "976".

Klasyfikacja Środków Trwałych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące klasyfikacji środków trwałych.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY