Aktualności

Krakowski Tydzień Zawodowców - edycja IV 2018

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU

EK-06.3021.253.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną pt. „Być sobą – moje życie –moja pasja”

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej dr Anna Okońska-Walkowicz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw  Społecznych w Krakowie zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie pt. Być sobą – moje życie - moja pasja”.

Kampania Rowerowy Maj w ramach projektu STARS rowerem do szkoły

Szanowni Państwo,

Gmina Miejska Kraków w ramach projektu STARS Rowerem do Szkoły organizuje w maju br. drugą edycję kampanii Rowerowy Maj.

Krakowska Pierwsza  NOC TAŃCA

17 czerwca 2018 r. odbędzie się w Krakowie pierwsza NOC TAŃCA. Wydarzenie to będzie kolejnym komponentem KRAKOWSKICH NOCY, projektu, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

Dotyczy: DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2018 R.

EK-06.3021.15.2018

Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

10. Jubileuszowe  Prezentacje  Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych)

8 lutego 2018 roku w godz. 8.00- 14.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie odbędą się Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych).

Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce

Szanowni Państwo,

            Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych wraz z nauczycielami do udziału w bezpłatnych targach edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. Celem Festiwalu Zawodów, których w 2018 r. odbędzie się już szósta edycja jest umożliwienie małopolskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego, zmianami jakie zachodzą w sferze gospodarki oraz technologiami, które będą stanowić o przyszłości naszego regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY