Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

New Education Forum już 14 marca w Krakowie – zgłoś swój udział!

Miasto Kraków i Centrum Innowacyjnej Edukacji zapraszają na New Education Forum Kraków, którego część główna odbędzie się już 14 marca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Wydarzenie zgromadzi szerokie grono osób, którym zależy na edukacji nadążającej za wyzwaniami współczesnego świata.

Fot. pexels.com

„To przełomowe wydarzenie obejmie trzy dynamiczne panele, z których każdy będzie dotyczył krytycznych aspektów nowoczesnej edukacji. Od integracji edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i średnich po innowacyjną rolę sztucznej inteligencji w kształtowaniu środowisk uczenia się, a wreszcie głęboki wpływ sztucznej inteligencji na rynki pracy i ścieżki kariery” – informują organizatorzy zachęcając do udziału w bezpłatnym wydarzeniu. Może w nim wziąć udział każda osoba, której bliskiej jest tematyka spotkania.

Link do rejestracji jest dostępny tutaj

Wersja robocza agendy do pobrania w tym miejscu [PDF]

 

Wydarzenie ma na celu przedefiniowanie współczesnej edukacji. Kładąc nacisk na innowacje, współpracę międzysektorową i myślenie przyszłościowe, forum zgromadzi ekspertów, nauczycieli, decydentów i interesariuszy, aby zbadać trzy kluczowe kwestie.

Panel 1: „Konieczność edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - kształtowanie świadomych obywateli dla zrównoważonej przyszłości” poświęcony będzie kluczowej roli wczesnej edukacji ekonomicznej w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Panel ten przeanalizuje potencjalne długoterminowe korzyści ekonomiczne wynikające z włączenia edukacji ekonomicznej do programów szkolnych, rzucając światło na to, w jaki sposób taka wiedza umożliwia uczniom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących finansów osobistych, inwestycji i wyborów zawodowych. Co więcej, dyskusja będzie toczyć się wokół wkładu edukacji ekonomicznej w rozwój odpowiedzialnego i świadomego obywatelstwa, kluczowego dla radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami społecznymi. Skorzystamy tu m.in. z doświadczeń Katarzyny BASIAK-GAŁY, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

W Panelu 2: „Przyszłość sztucznej inteligencji i edukacji ekonomicznej: Innowacje, wyzwania i współpraca w środowiskach szkolnych” omówimy transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji w edukacji formalnej. Poprzez eksplorację angażujących modeli integracji koncepcji ekonomicznych z edukacją wczesnoszkolną, uczestnicy uzyskają wgląd w rolę technologii cyfrowych w usprawnianiu edukacji w szkołach podstawowych i średnich. Ponadto panel zajmie się istotnymi obawami związanymi z wprowadzeniem sztucznej inteligencji w edukacji, jednocześnie badając jej potencjał do zrewolucjonizowania metodologii oceny i zrozumienia przez uczniów pojęć ekonomicznych. W panelu tym weźmie udział m.in. Sebastian DRZEWIECKI, Wiceprezes ABSL.

Panel 3: „Nawigacja w przyszłość - Wpływ sztucznej inteligencji na zmiany na rynku pracy i wspólne rozwiązania dla ścieżek edukacji i karier” zaoferuje panoramiczne spojrzenie na zmieniający się krajobraz rynków pracy w erze sztucznej inteligencji. Poprzez wspieranie dialogu między instytucjami edukacyjnymi, decydentami politycznymi i sektorem prywatnym, panel ten ma na celu zidentyfikowanie wspólnych rozwiązań dla skutecznej edukacji cyfrowej w szkołach i ułatwienie świadomych wyborów zawodowych w obliczu natłoku rozwiązań technologicznych. Ponadto dyskusja będzie dotyczyła roli partnerstw z firmami technologicznymi i integracji nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość, w przygotowywaniu uczniów do wyboru kariery zawodowej związanej ze sztuczną inteligencją, wypełniając w ten sposób lukę między nauką akademicką a praktycznymi umiejętnościami wymaganymi przez ewoluujący rynek pracy.

Na dzień przed główną częścią NEF (czyli 13 marca) odbędą się natomiast warsztaty dla nauczycieli z samorządowych szkół w Krakowie, informacja na temat których jest dostępna w tym miejscu.

 

Czym jest NEF:

New Education Forum od 2015 roku jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie innowacji edukacyjnych. NEF działa w całej Europie, skupiając przedstawicieli ponad 440 instytucji z 21 państw członkowskich UE – europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i badawczych, a także pracodawców z różnych branż.

Do tej pory wydarzenie odbywało się w całej Europie, w tym w Atenach, Linz, Gdańsku, Casercie, Edynburgu, Limerick, Santander, Warszawie, Brukseli, Poznaniu, Comillas, Turynie czy Berlinie. Jego celem budowania szerokiej koalicji na rzecz dostosowania edukacji do zmian cywilizacyjnych, prowadzenia debat i tworzenia cennych partnerstw, analizowania lokalnych uwarunkowań, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi oraz praktycznych rozwiązań, odpowiadających potrzebom regionalnego i europejskiego rynku pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony: www.neweducationforum.com

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2024-03-01
Data aktualizacji: 2024-03-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź