Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4948 pasujących obiektów:
Prezydent Miasta Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
Prezydent Miasta Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
„20 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z punktu widzenia współpracy akademickiej – dorobek i perspektywy" to temat krakowskiego zjazdu stypendystów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Spotkanie zorganizowane jest  w ramach ogólnopolskiego kulturalnego festiwalu Sąsiedzi 2.0, przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie oraz Urzędu Miasta Krakowa.
„20 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z punktu widzenia współpracy akademickiej – dorobek i perspektywy” - to temat krakowskiego zjazdu stypendystów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Spotkanie zorganizowane jest  w ramach ogólnopolskiego kulturalnego festiwalu Sąsiedzi 2.0, przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie oraz Urzędu Miasta Krakowa.
Dziś (3 czerwca, piątek) podpisane zostało porozumienie o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej pomiędzy Miastem Kraków a Frankfurtem nad Menem. Mija 10 lat, od kiedy oba miasta związały się pierwszym dokumentem, w którym określono zakres współpracy na rzecz mieszkańców obu miast, którzy potrzebują wsparcia.
Gmina Miejska Kraków prowadzi prace nad Wieloletnim Program Współpracy -  dokumentem regulującym długofalowe kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2014.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczyna kolejny rok współpracy z uczelniami krakowskimi. W ramach dotychczasowej współpracy, MOPS przyjmował na studenckie praktyki zawodowe studentów, którzy poznawali krakowski system pomocy społecznej oraz przygotowywali i realizowali autorskie projekty socjalne.
Wczoraj (19 października, środa) pod hasłem „W kierunku lepszej współpracy” w Krakowie rozpoczęło się trzydniowe Seminarium Wysokiego Szczebla na temat Współpracy Celnej w ramach unijnej Wschodniej Polityki Sąsiedztwa. Wydarzenie wpisane jest w kalendarz krakowskich spotkań związanych z prezydencją Polski w UE.
Podczas dzisiejszej (23 listopada, środa) sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały Prezydenta Krakowa dotyczącego Przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rita Ottervik - Burmistrz Miasta Trondheim w Norwegii odwiedziła Kraków. Podczas spotkania w Magistracie wspólnie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim podpisała list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej między obydwoma miastami.