Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Be.Eco, Be.Net! Ciekawe programy edukacyjne dla nauczycieli

Trwają zapisy do bezpłatnych programów dla nauczycieli Be.Eco i Be.Net pozwalających pogłębić wiedzę w obszarze nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci i ekologii.

fundacja Digital University
Fot. fundacja Digital University

Dezinformacja, cyberprzemoc, metaversum, odpowiedzialna moda, ślad cyfrowy i węglowy. To tylko wybrane zagadnienia, które każdy nauczyciel może zgłębić w ramach bezpłatnych programów Be.Net i Be.Eco przygotowanych przez Fundację Digital University na rok 2022/23. Szkolenia odbywają się online i prowadzone są przez ekspertów z poszczególnych obszarów. W planie są też konkursy dla uczniów i granty dla szkół.

Inspirujemy – Angażujemy – Zmieniamy

W tym roku ponownie uruchamiamy cykl profesjonalnych i bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli Be.Eco. Ubiegłoroczna edycja pokazała, że takie działania są potrzebne i aby były skuteczne, muszą być długofalowe i realizowane konsekwentnie na wszystkich etapach nauczania. Kierujemy je do nauczycieli, uczniów i szeroko pojętej szkolnej społeczności – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University. – Startujemy też z bliźniaczym programem – Be.Net, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat nowych technologii i ich oddziaływania na nasze życie. Chcemy, aby uczniowie, byli świadomi zagrożeń w sieci i lepiej rozumieli technologię, z których korzystają na co dzień – dodaje.

Be.Eco i Be.Net to bezpłatne programy edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są zgodne z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na lata 2022/23 i mogą być uzupełnieniem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

W ramach każdego z programów uczestnicy otrzymują:

  • możliwość udział w bezpłatnych webinariach i warsztatach online prowadzonych przez ekspertów
  • scenariusze lekcji i inne darmowe materiały dydaktyczne
  • dostęp do platformy edukacyjnej
  • certyfikat Be.Teacher i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Można zapisać się do jednego lub obu programów i uczestniczyć w wybranych szkoleniach online, prowadzonych przez ekspertów – przedstawicieli świata nauki, organizacji ekologicznych, firm technologicznych, a także Nauczycieli Roku. W programach przewidziano także konkursy i turnieje wiedzy dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami indywidualnymi
i grantami dla szkół.

Be.Eco – bądź odpowiedzialnym konsumentem

Be. Eco to odpowiedź Fundacji Digital University na potrzebę realizacji edukacji ekologicznej i klimatycznej w szkole, ze szczególną uwagą zwróconą na założenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. O ekologii wciąż mówi się za mało i działa niewystarczająco. Celem Be.Eco jest

wyposażenie odbiorców programu w aktualną, popartą badaniami naukowymi wiedzę i kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych dzieci i młodzieży.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 12. cel zrównoważonego rozwoju, czyli zapewnienie wzorców odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. W programie zostaną poruszone takie zagadnienia jak: odpowiedzialna moda, greenwashing, zasada "zero waste", hiperkonsumpcjonizm, bioróżnorodność, ślad cyfrowy i węglowy, ekomobilność,
ekożywność: fakty i mity, szkoła przyjazna środowisku, elektroodpady i zanieczyszczenie środowiska.

Partnerzy projektu: Fundacja Deloitte, Knauf Insulation, Fundacja InterCars, Who Will Save The Planet, Rodzice dla Klimatu, Fundacja Grunt Od Nowa, Ubrania Do Oddania

Więcej: www.fundacja.digitaluniversity.pl/be-eco

Be.Net – bądź świadomym użytkownikiem sieci

Jakie są kompetencje przyszłości? Czego uczyć i o czym rozmawiać z uczniami, żeby jak najlepiej przygotować ich do wyzwań teraźniejszości i przyszłości? Celem programu Be.Net jest podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii, kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci poprzez dostarczanie odbiorcom programu merytorycznej wiedzy i kształtowanie odpowiedzialnych postaw w tym zakresie. Fundacja Digital University chce inspirować szkoły i ich społeczności do podejmowania aktywności protechnologicznych.

W programie na rok 2022/23 zostaną poruszone takie tematy jak: metaversum - świat w świecie, cyberprzemoc, kradzież danych - phishing, dezinformacja, fake news i deep fake, Big Data, machine learning i finanse w sieci - bezpieczeństwo finansowe.

Partnerzy projektu: Tesco, Blik, Uniwersytet Dzieci i Demagog.

Więcej: www.fundacja.digitaluniversity.pl/be-net     

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Uczymy kompetencji przyszłości, prowadzimy ogólnopolskie bezpłatne programy edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich. Nasze działania kierujemy również do wychowanków domów dziecka oraz mieszkańców mniejszych miejscowości. Edukujemy w zakresie nowych technologii, poszerzamy świadomość ekologiczną oraz pomagamy w zrozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata.

źrodło: Fundacja Digital University

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-10-18
Data aktualizacji: 2022-10-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź