Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

To był szczególny rok dla edukacji w Krakowie

2021 rok zbliża się ku końcowi. Choć nie brakowało w nim wyzwań związanych z trwającą nadal pandemią COVID-19, pod wieloma względami był to wyjątkowy rok dla edukacji w Krakowie.

pexels.com
Fot. pexels.com

W stolicy Małopolski działa ponad 1000 przedszkoli, szkół i placówek, natomiast aż 425 z nich jest prowadzonych przez lokalny samorząd. W sumie do szkół w Krakowie uczęszcza niemal 150 tysięcy uczniów. Oznacza to, że gdyby krakowscy uczniowie zechcieli utworzyć odrębne miasto, to byłoby drugim po Krakowie największym ośrodkiem miejskim w Małopolsce.

- Pokazuje to nie tylko skalę działań, ale również potencjał, jaki tkwi w krakowskich jednostkach edukacyjnych. Mogliśmy się o tym przekonać w 2021 roku, który pomimo trudnych okoliczności, był dla krakowskiej oświaty czasem wielu sukcesów i ambitnych przedsięwzięć realizowanych w szkołach przez uczniów i nauczycieli. Nie było to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie okazywane im przez rodziców, a także dyrektorów szkół – mówi Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

 

Krakowscy uczniowie wśród najlepszych w Polsce

Tego, jak wyjątkowi są krakowscy uczniowie, nie trzeba raczej nikomu udowadniać. Warto jednak zwrócić uwagę nieprzekonanych na wyniki osiągane przez młodych ludzi z Krakowa na egzaminach. W tym roku po raz kolejny powody do zadowolenia mieli krakowscy ósmoklasiści i maturzyści. Chociaż przyszło im przygotowywać się do egzaminów w wyjątkowych okolicznościach, osiągnięte przez uczniów z Krakowa wyniki po raz kolejny należały do jednych z najlepszych, zarówno w Małopolsce, jak i w skali całego kraju.

Miasto Kraków po raz kolejny doceniło tych najbardziej wybitnych. Tak jak w poprzednich latach, w 2021 roku przyznano nagrody Laur Olimpijski. W tym roku trafiły one do 386 uczniów – laureatów ogólnopolskich konkursów, olimpiad i turniejów. Wśród nich było wielu osiągających najlepsze rezultaty z przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz językowych, ale też związanych z przedsiębiorczością, ekonomią czy sztuką. O ponad 100 uczniów zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku liczba laureatów tej nagrody, a na ten cel Miasto Kraków przeznaczyło ponad 144 tysiące złotych.

11 krakowskim uczniom przyznano natomiast inne wyjątkowe nagrody: Ósmoklasista 100%, Technik 100% i Mistrz Matury. Jak mówi Anna Korfel-Jasińska, w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów od wielu lat przyznawane są nagrody dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz na egzaminach, a także triumfującym w wielu prestiżowych konkursach i olimpiadach. - W ostatnich latach Miasto Kraków co roku rozszerza program o nowe formy wsparcia uczniów, dzięki czemu do najlepszych z najlepszych trafiają atrakcyjne nagrody finansowe. Tak było też w 2021 roku – podkreśla.

Oprócz przyznawanej co roku nagrody Ósmoklasista 100%, do krakowskich uczniów po raz pierwszy w historii trafiły dwie inne nagrody: Technik 100% i Mistrz Matury. Miano Technika 100% zostało przyznane po raz pierwszy w historii i trafiło od razu do czterech uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 zdali wszystkie egzaminy zawodowe na 100%. Taki rezultat należało osiągnąć zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej, w przypadku każdego ze zdawanych po raz pierwszy egzaminów. Nagroda Mistrz Matury, także przyznawana po raz pierwszy, trafiła natomiast do dwóch mistrzyń egzaminów wieńczących szkołę ponadpodstawową – absolwentek III Liceum Ogólnokształcącego i V Liceum Ogólnokształcącego, które na egzaminach maturalnych (wszystkich obowiązkowych i minimum dwóch na poziomie rozszerzonym) uzyskały z każdego z egzaminów co najmniej 92 proc.

W 2021 roku kolejny już raz przyznano z kolei Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea, które pomaga młodym zdolnym krakowianom przezwyciężyć bariery materialne i rozpocząć wymarzone studia. W tym roku wyróżnienie otrzymała absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, laureatka wielu olimpiad i konkursów, zaangażowana w liczne projekty szkolne i pozaszkolne. Pięcioro uczniów otrzymało natomiast Nagrody Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Wysoka średnia ocen oraz sukcesy w konkursach, olimpiadach lub turniejach – to osiągnięcia, za które przyznano im wyróżnienia.

Miasto doceniało jednak nie tylko uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, ale również zaangażowanych w działania na rzecz innych. Jak co roku, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skierował do nich listy gratulacyjne. Po raz 27 przyznano z kolei nagrody „8 wspaniałych”. Wyróżniani są nimi uczniowie, którzy mimo młodego wieku i szkolnych obowiązków z oddaniem działają na rzecz potrzebujących, a przy tym potrafią przekonać innych do czynienia dobra.

 

Dyrektorzy szkół otwarci na wyzwania edukacji przyszłości

W 2021 roku nowe osoby zasiliły także kadrę zarządzającą krakowskimi szkołami. W sumie w tym roku zorganizowano 77 konkursów na dyrektorów. Po złożeniu przez kandydatów wymaganych dokumentów odbywały się komisje konkursowe. W ich skład wchodzili zarówno przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków – jako organu prowadzącego daną jednostkę, Kuratorium Oświaty – jako organu nadzoru pedagogicznego, a także przedstawiciele strony społecznej, czyli rodziców uczniów, nauczycieli oraz oświatowych związków zawodowych. Organizacja konkursów daje każdorazowo gwarancję przejrzystego i równego wyboru osoby mającej objąć stanowisko kierownicze w danej jednostce. Dyrektor wyłoniony w konkursie dysponuje również – ze względu na współudział w procedurze wyboru przedstawicieli rodziców i nauczycieli – dużo silniejszym mandatem społecznym do sprawowania tej funkcji niż osoba, która tej procedury by nie przeszła.

Ponieważ kierowanie szkołą wymaga szczególnych kwalifikacji i kompetencji, Miasto Kraków pomaga dyrektorom w tym zadaniu. Dlatego w 2021 roku rozpoczęło nowy cykl szkoleń, jakim jest Krakowska Szkoła i Akademia Dyrektorów. Dzięki nim zarówno dotychczasowi, jak i nowi dyrektorzy szkół, nabywają i poszerzają swoje kompetencje w wielu obszarach przy wykorzystaniu praktycznych metod aktywizujących. Będą one kontynuowane w najbliższym roku.

 

Ambitni nauczyciele kluczem do sukcesu uczniów

Swoje kompetencje chętnie podnosili w 2021 roku także nauczyciele. Aż 254 starało się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Krakowscy edukatorzy rozwijają też swoje umiejętności dzięki studiom i kursom, które podejmują za sprawą bardzo wysokich dofinansowań przyznawanych co roku przez Miasto Kraków. W tym roku z tej możliwości skorzystało 469 nauczycieli, na co przeznaczono ponad milion złotych.

Nowe możliwości rozwoju otworzą się przed nauczycielami w przyszłym roku. Już teraz nauczyciele mogą liczyć na dofinansowanie wielu studiów i kursów na bardzo wysokim poziomie 95%. W przyszłym roku lokalny samorząd planuje jednak pójść o krok dalej. - Tak wysoki poziom dofinansowania będziemy oferować między innymi tym nauczycielom, którzy chcieliby podjąć studia magisterskie na kierunku psychologia i zdobyć tym samym kwalifikacje tak bardzo aktualnie potrzebne w kontaktach z dziećmi i młodzieżą – dodaje Anna Korfel-Jasińska i zachęca nauczycieli do skorzystania z tej możliwości.

Wśród planowanych w przyszłym roku działań jest również kurs "Nauczyciel bliski przyrodzie" realizowany w ramach współpracy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z Wydziałem Edukacji UMK, dzięki któremu edukatorzy będą brać udział w spotkaniach terenowych i zgłębiać tajniki praktycznej edukacji przyrodniczej, a także nabywać kompetencje umożliwiające wykorzystanie elementów przyrody i otoczenia w nauczaniu wielu przedmiotów. Za sprawą inicjatywy Krakowskiego Biura Festiwalowego nauczyciele przedszkoli będą natomiast odkrywać przed najmłodszymi świat literatury. Nowe pomysły na twórczą pracę z dziećmi nabędą dzięki cyklowi spotkań, które będą odbywać się w wyjątkowej przestrzeni spotkań z kulturą, jaką jest Pałac Potockich na Rynku Głównym.

 

Rodzice i ich głos w edukacji

Ważnym aspektem mijającego roku była także współpraca z rodzicami, która jest uznawana przez władze Krakowa za jeden z priorytetów w obszarze edukacji. Od niej w dużej mierze zależy bowiem jakość nauczania i oferta krakowskich szkół. Dlatego w 2021 roku po raz kolejny przy Prezydencie Miasta Krakowa zostały powołane Zespoły Doradcze Rodziców, stanowiące cenny głos opiniotwórczy.

- Dzięki aktywności Zespołów Doradczych Rodziców pojawiło się wiele cennych inicjatyw mających wpływ na jakość współpracy między rodzicami a szkołą, a tym samym na jakość edukacji – podkreśla Anna Korfel-Jasińska i jak dodaje, już na początku 2022 roku odbędą się spotkania z przedstawicielami rodziców, w trakcie których zostanie poruszonych wiele istotnych obszarów dotyczących krakowskiej oświaty.

pokaż metkę
Autor: Tomasz Kobylański
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-12-30
Data aktualizacji: 2022-01-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź