Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

NAUCZYCIELU – RAZEM DAJE MOC

Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki zaprasza na moduł III projektu – Każdemu według potrzeb – różne formy wsparcia nauczycieli w związku z pracą zdalną.

Fot. Portal Edukacyjny
Portal Edukacyjny

Poniżej przestawiamy Państwu w jaki sposób – poza sieciami wsparcia, o których była mowa w poprzednim module - można uzyskać pomoc i wsparcie oraz kilka przydatnych wskazówek.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3:

 

 1. Samemu Trudno, Razem Efektywniej i Skuteczniej - spotkania indywidualne lub w małych grupach dla nauczycieli na temat radzenia sobie ze stresem, po wcześniejszym ustaleniu terminu i kanału spotkania (Natalia Toczkowska psycholog-terapeuta, adres e-mail:Natalia.Toczkowska@poradnia3krakow.onmicrosoft.com)
 2. Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem - artykuł psychoedukacyjny dla nauczycieli i rodziców - Natalia Toczkowska
 3. Wsparcie dla nauczycieli zmagających się w skutek pandemii z bezsennością - pojedyncze konsultacje indywidualne, po wcześniejszym ustaleniu terminu i kanału spotkania (Natalia Rybarczyk psycholog-terapeuta, adres e-mail: Natalia.Rybarczyk@poradnia3krakow.onmicrosoft.com)
 4. Regulacja emocji w praktyce - spotkanie warsztatowe za pomocą TIK dla nauczycieli, dot. zwiększenia kompetencji emocjonalnych - po wcześniejszym ustaleniu terminu i kanału spotkania (Ewa Wilk-Zgłobicka psycholog-terapeuta, adres e-mail: Ewa.WilkZglobicka@poradnia3krakow.onmicrosoft.com)
 5. Jak motywować dzieci do nauki - krótka prezentacja dla nauczycieli - Ewa Wilk-Zgłobicka
 6. Mechanizmy społeczne w klasie - jak radzić sobie z konfliktem - prezentacja dla nauczycieli - Ewa Wilk-Zgłobicka
 7. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych (Jadwiga Litwin psycholog - terapeuta, adres e-mail: Jadwiga.Litwin@poradnia3krakow.onmicrosoft.com , tel. 12- 266-19-50)
 8. Konsultacje dla nauczycieli za pomocą TIK, po wcześniejszym ustaleniu terminu i kanału spotkania:

9. Porozmawiajmy - konsultacje dla nauczycieli z psychologiem - terapeutą (Maria Mostowik - wtorek, godz. 9-12)

10. Jak sobie radzić lepiej – pogadanka dla nauczycieli - dotyczy tematów radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, rozwiązywania konfliktów, dobrego słuchania (Maria Mostowik psycholog – terapeuta, tel.  603-175-695)

11. Pokonywanie negatywnych  skutków pandemii - indywidualne konsultacje dla nauczycieli w formie zdalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu i kanału spotkania (Magdalena Story psycholog-terapeuta, adres e-mail: Magdalena.Story@poradnia3krakow.onmicrosoft.com)

12. Indywidualne konsultacje dla nauczycieli w formie zdalnej odczuwających lęk w związku z pandemią - po wcześniejszym ustaleniu terminu i kanału spotkania (Sylwia Balcerzak-Kabzińska psycholog-terapeuta, adres e-mail: Sylwia.BalcerzakKabzinska@poradnia3krakow.onmicrosoft.com)

 

 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

 

1. Dla tych, którzy są słabsi „w te klocki” – TIK  w edukacji zdalnej.

Szkolenia dla rad pedagogicznych – tematyka zgodna z potrzebami.

Zgłoszenia: Karta zgłoszenia szkoły  Dokumenty do pobrania – OWPP

 

2. Zaproszenie do udziału w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych:

 

a) Kocham Kraków. Podróż przez historię wehikułem czasu.

Beneficjenci: dzieci 5,6 letnie z przedszkoli oraz uczniowie klas I-III z szkół podstawowych

I edycja :czas realizacji 15 luty -15 czerwiec 2021 r.( zapisy zamknięte)

II edycja: czas realizacji 1 październik 2021 r. - 15 styczeń 2022 r. (zapisy od 20 VIII – 30 IX 2021 r.)

Formularz zgłoszenia: Dokumenty do pobrania – OWPP

Nauczyciel realizując działania projektowe zyska swobodę w doborze treści oraz będzie mógł kształcić konkretne kompetencje uczniów, niezbędne do dalszej edukacji. Nauczyciel z przedszkola będzie mógł w sposób niekonwencjonalny wdrażać założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcić kompetencje kluczowe u dzieci. Staje się twórcą swojego, własnego projektu edukacyjnego.

Co zyskuje nauczyciel:

 • Podniesienie własnych kompetencji poprzez zapoznanie się z metodyką zuchową oraz wykonywaniem lapbook-ów.
 • Opiekę i wsparcie przewodnika po Krakowie przez cały czas trwania projektu (12 godzin: warsztaty, konsultacje indywidualne, grupowe). Bezpłatne warsztaty dla całej grupy/klasy w wybranym muzeum Krakowa.
 • Udział dzieci/uczniów w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną ul. Rajska 1.
 • Wymianę doświadczeń w sieci współpracy i samokształcenia, stałe wsparcie pomysłodawcy i koordynatora p. Renaty Flis  flis@owpp.pl

Szczegółowy opis interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w Schemacie projektu. Aktualności – OWPP

 

b) Raz na ludowo. Folklor Krakowa i okolic.

Beneficjenci: dzieci 5-6 letnie z przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych

I edycja: czas realizacji maj-lipiec 2021 r.

Formularz zgłoszenia: Dokumenty do pobrania – OWPP

 

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny trwa dwa tygodnie. Za datę rozpoczęcia traktuje się datę odbycia warsztatów tematycznych w  Muzeum Teatralnym Rydlówka, ul. Tetmajera 28. Po warsztatach, nauczyciele realizują wymyślone przez siebie działania projektowe prowadząc zintegrowane zajęcia rozwijające u dzieci i uczniów kompetencje kluczowe. Projekt kończy się po dwóch tygodniach, a efektem prac projektowych mają być prace plastyczne (również przestrzenne). Prace będą oceniane i nagrodzone w dwóch grupach wiekowych: Przedszkole, Szkoła.

 

Co zyskuje nauczyciel:

 • Podniesienie własnych kompetencji,
 • Opiekę przewodnika krakowskiego oraz bezpłatny udział dzieci/klasy w warsztatach.

Proponowane tematy warsztatów:

 • obrzędowość ludowa  -  głównie wokół obrzędów weselnych, zajęcia będą mieć formę interaktywnego zwiedzania Rydlówki, połączonego z wspólnym tańcem, przymierzaniem stroi ludowych, rozwiązywaniem zagadek  i elementami teatralnego odgrywania wydarzeń, które miały miejsce w Rydlówce.
 • stroje i meble ludowe - zajęcia skoncentrowane na skrzyni wiannej i jej licznych, nie zawsze oczywistych funkcjach.
 • teatr - zajęcia osnute wokół "Bajki o Kasi i Królewiczu" Lucjana Rydla, dla których punktem wyjścia jest rozmowa o tym jak dzieci spędzają czas dziś a jak spędzały czas ponad 100 lat temu.
 • malarstwo i trening uważności - zajęcia osnute wokół młodopolskiego malarstwa osadzonego w naturze, których elementem jest spacer po ogrodzie wokół Rydlówki i próba uruchomienia wszystkich zmysłów by podziwiać naturę.

Przewodnicy są otwarci na potrzeby czy sugestie ze strony nauczycieli. Każdorazowo starają się dostosowywać zajęcia do potrzeb i aktualnego nastroju grupy.

Formularz zgłoszenia i schemat projektu : Aktualności – OWPP

 

c) O uśmiech dziecka. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Głównym założeniem i celem programu jest wsparcie szkół w prowadzeniu systemowych i systematycznych działań na każdym z poziomów profilaktyki. Autor programu i równocześnie koordynator programu p. Stanisław Bobula wspólnie z dyrektorem i nauczycielami na podstawie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego wyłaniają zagadnienie do zmiany w obszarze profilaktyki. Współpraca trwa dwa lata.

Na poziomie profilaktyki uniwersalnej są to: dyscyplina w klasie  – kierowanie klasą, motywowanie uczniów do nauki i pozytywnych zachowań, nowoczesne metody nauczania, współpraca z rodzicami, szkolenia wychowawców, praca z nastolatkiem, profilaktyka uzależnień.

Na poziomie profilaktyki wskazującej są to: FAZ – funkcjonalna analiza zachowania, praca z trudną klasą. 

Grupami docelowymi objętych współpracą są:

 • nauczyciele – szkolenia, warsztaty, obserwacje lekcji/superwizje, konsultacje indywidualne
 • dyrektorzy – coaching
 • pedagodzy – coaching, konsultacje indywidualnych przypadków
 • rodzice – pogadanki, warsztaty, indywidualne konsultacje
 • uczniowie – warsztaty w klasach, konsultacje indywidualne/coaching 

Ponadto nauczyciele mogą pogłębiać swoje kompetencje wychowawcze poprzez udział w pracach sieci współpracy samokształcenia “Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.

Szczegółowe informacje : PROJEKT „O UŚMIECH DZIECKA. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY” – OWPP

Karta zgłoszenia szkoły: Dokumenty do pobrania – OWPP

 

3. Potrzebujesz porady indywidualnej? Czekamy po drugiej stronie telefonu nr ... harmonogram dyżurów:

Poniedziałek
 17-19   tel. 668859952
 19-21   tel. 506128765

Wtorek
19-21    tel. 517167589

Środa
17-19    tel. 503379909
19-21    tel. 667957094

Czwartek
17-19    tel. 602884636
19-21    tel. 663482367

Piątek
19-21    tel. 502842481

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4

 

Czy mindfulness wpływa na mózg i poprawia zdrowie? –wykład edukacyjny - dr Paweł Holas

Niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz – wykład motywacyjny - Rafael Badziag

Jak odnieść sukces bez pewności siebie? –wykład motywacyjny - Magdalena Malicka 

Okradzeni – rzecz o nocnych markach - wykład nt. problemów ze snem - Magdalena Komsta

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Beata Batko
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-06-08
Data aktualizacji: 2021-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat