Zarzuć z KOT-em „Kotwicę”

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KOT w Krakowie inauguruje program "Kotwica", do udziału w którym zaprasza wychowawców klas IV szkół podstawowych. Poniżej komunikat w sprawie programu.

Zarzuć z KOT-em „Kotwicę”
Fot. pixabay.com

„A smooth sea never made a skilled sailor”
„Spokojne morze nie uczyni z ciebie dobrego żeglarza”

Franklin D. Roosevelt

Szanowni Państwo, Wychowawcy klas IV!

Obecny rok szkolny postawił Państwa w szczególnej sytuacji. We wrześniu spotkaliście się

z uczniami, którzy rozpoczęli nowy, wymagający etap nauczania. Proces ten został zakłócony poprzez zmianę sposobu nauczania wymuszoną przez sytuację epidemiologiczną. Spotkania z klasą odbywają się teraz w sposób zdalny.

Taka forma nauczania to wyjątkowe wyzwanie dla wychowawcy, który dopiero zaczyna poznawać swoją klasę. To też ogromna trudność dla dzieci, które pozbawiono możliwości bliskich relacji z innymi członkami społeczności szkolnej.  Co więcej,  są to uczniowie, których przynależność do grupy klasowej została zaburzona już wcześniej przez przedłużającą się izolację związanąz pandemią. Uczniowie Ci nie widzieli się przez cały II okres klasy III, a teraz znów pozostają
w domach.

Obecnie stoicie Państwo przed trudnym zadaniem – realizacja procesu dydaktycznego, jak
i programu wychowawczo – profilaktycznego, np.  w ramach godzin wychowawczych, ale w  zdalnej formie. Jest to tym trudniejsze, bo dotyczy zespołu klasowego, którego nie udało się Państwu wystarczająco dobrze poznać.

Chcąc Państwa wesprzeć, przygotowaliśmy program profilaktyczny do realizacji z klasą „Kotwica”, którego treści dotyczą obszarów: INTEGRACJA, EMOCJE I KOMUNIKACJA.

Program to:

  1. Szkolenia dla wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, poświęcone wiedzy psychologicznej dotyczącej więzi, procesu grupowego, emocji i rozwoju dziecka w IV klasie
    a także sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów klasowych. Planowane są 3 dwudniowe szkolenia, które odbędą się w formie zdalnej. Czas jednego spotkania wynosi 5h.
  2. Zestaw scenariuszy do pracy z klasą na godzinach wychowawczych w formie zdalnej – oparty na budowaniu więzi pomiędzy dziećmi a także klasą i jej wychowawcą. Liczba scenariuszy dla klasy na ten rok szkolny – 7.
  3. Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z terapeutami i trenerami SPPPKOT
    w ramach potrzeby omówienia trudnych sytuacji klasowych lub rozwojowych dziecka.
  4. Scenariusz spotkania z rodzicami, w którym przygotowane będą informacje o programie, bo najskuteczniejsze działania to te, które są realizowane przy wsparciu rodziców.

Program „Kotwica” stworzony został na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami i dziećmi. Pragniemy, aby zdobyta wiedza oraz nasze wsparcie było dla Państwa jak ster na wzburzonych wodach nauczania w trudnych czasach oraz jak koło ratunkowe w sytuacjach kryzysowych z uczniami i klasą. Aby rozpocząć wspólny rejs, prosimy zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmujemy od 16.11.20 do 30.11.20 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wychowawców klas IV wraz z psychologiem/pedagogiem. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji do udziału w programie.

Katarzyna Czaczuń
Dyrektor
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KOT

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY