Sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego – trwają zapisy

Już trzeci rok z rzędu przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii" będzie działać sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem pracy sieci, do której zapraszamy nauczycieli z krakowskich placówek samorządowych i publicznych, jest wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów właściwych dla tego etapu nauczania, przy wsparciu koordynatora i zapraszanych ekspertów. Zapisy trwają do 16 sierpnia.

Sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego – trwają zapisy
Fot. pixabay.com

Praca w sieci dzieli się na kilka etapów. W pierwszych dniach września odbędzie się spotkanie organizacyjne. Na tym spotkaniu wstępnie zostanie określony zakres tematyczny wokół którego skupi się praca sieci. Zostaną też ustalone cele i harmonogram. W tym roku będą kontynuowane działania zmierzające do wspierania nauczycieli i placówek w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych takich jak agresja czy trudności społeczno-emocjonalne dzieci.   

W drugiej połowie września, październiku, listopadzie oraz w grudniu będą obywać się spotkania robocze (część z nich z udziałem zaproszonych ekspertów). Pomiędzy spotkaniami i do oficjalnego zamknięcia roku po pracy w sieci uczestnicy kontynuują pracę za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Ostatnie ze spotkań "na żywo" poświęcone jest ewaluacji działań. Nad całością czuwa koordynator sieci pani Agnieszka Larysz-Ligęza. Po roku pracy w sieci uczestnicy otrzymują oficjalne zaświadczenie. 

Zgłoszenia trwają do 16 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo na adres przedszkolnasiec@gmail.com

Wszystkie spotkania z koordynatorem i zaproszonymi ekspertami (w tym wykłady czy warsztaty) są finansowane ze środków UMK w ramach  „Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków”.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY