Poznaj „szkolne ekopomysły” – ostatnie dni rekrutacji do projektu

Najnowsze aplikacje, kamery mikroskopowe i walizki ekologiczne, a nawet filmiki lubianych przez dzieci Youtuberów – to tylko niektóre narzędzia, które pomogą nauczycielom biorącym udział w projekcie „Szkolne ekopomysły” zachęcić uczniów do dbania o środowisko wokół nas. Na uczniów, który zgłoszą swój udział w inicjatywie, czekają z kolei ciekawe warsztaty, pokazy laboratoryjne oraz zajęcia terenowe w Ojcowskim Parku Narodowym. Rekrutacja trwa jeszcze tylko do 17 maja, dlatego już teraz warto zgłosić swój udział.

Poznaj „szkolne ekopomysły” – ostatnie dni rekrutacji do projektu
Fot. Portal Edukacyjny

Nauczyciele chemii i biologii (w razie wolnych miejsc również przyrody i geografii) ze szkół podstawowych, którzy zgłoszą swój udział w projekcie, w połowie września 2019 r. wezmą udział w wyjątkowych warsztatach - tzw. moduł IV. W ich trakcie będą mogli poznać innowacyjne metody nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takie jak m.in. plickersy, miMind czy padlet, dzięki którym lekcje będą jeszcze bardziej ciekawe. Nauczyciele będą mogli poznać także ciekawe scenariusze zajęć oraz metody motywowania uczniów do dbania o przyrodę. Do ich wykorzystania będą także materiały edukacyjne, ciekawe strony internetowe oraz materiały wyjątkowych Youtuberów, które pozwolą na lepsze przyswojenie wiedzy przez uczniów.

Przedstawione zostaną również sposoby wykorzystania kamer mikroskopowych, które pozwalają na dokumentację obserwacji biologicznych w postaci zdjęć lub filmów, dają też możliwość przeprowadzenia pomiarów oraz analizy obrazu spod mikroskopu. Są również pomocne, jeśli chcemy udostępnić ten obraz szerszemu gronu odbiorców.

Wśród uczestników warsztatów zostanie ogłoszony konkurs z nagrodami na projekt najciekawszych zajęć proekologicznych.

Oprócz pedagogów, do udziału w projekcie mogą zgłaszać się także pięcioosobowe zespoły (czterech uczniów klas VIII szkół podstawowych + jeden nauczyciel-opiekun) – tzw. moduł I. Dzięki temu młodzież z 25 krakowskich szkół podstawowych weźmie udział w zajęciach laboratoryjno-warsztatowych w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, teście wiedzy i konkursie proekologicznym, a także wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach zajęć terenowych „Woda w Twojej rzece”. Nauczyciele opiekunowie za sprawowanie opieki otrzymają wynagrodzenie.

Zgłoszenia w terminie do 17 maja 2019 r. należy kierować na adres e-mailowy: finanse.ek@um.krakow.pl przesyłając oświadczenia dyrektora oraz nauczyciela (załączniki do pobrania poniżej). Dodatkowych informacji na temat projektu i rekrutacji udziela Anna Kowynia z Wydziału Edukacji, tel. 12 61-65-207.

Załączniki:


Projekt „Szkolne ekopomysły” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego głównym celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców i rozwijanie wśród nich zachowań proekologicznych, w tym tych związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz środowiska. Dla nauczycieli to z kolei szansa na poznanie nowych metod pracy z uczniami.

Podsumowaniem projektu będzie seminarium odbywające się w krakowskim magistracie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY