Egzamin ósmoklasisty w cieniu strajku nauczycieli

W Krakowie w 122 samorządowych szkołach podstawowych około 5,8 tys. ósmoklasistów pisze swój pierwszy w życiu egzamin. Od 15 do 17 kwietnia zdają kolejno język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminu, co do zasady, w podstawówkach nie prowadzi się zajęć i pozostali uczniowie znajdują się pod opieką rodziców. Jednak ponieważ protest nauczycieli wciąż trwa, miasto przygotowało w młodzieżowych domach kultury ofertę opieki dla przedszkolaków – z tych placówek, które są zamknięte z powodu strajku.

Egzamin ósmoklasisty w cieniu strajku nauczycieli
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Dyrektorom wszystkich samorządowych szkół podstawowych udało się skompletować komisje egzaminacyjne. Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty przebiegł bez zakłóceń i spodziewamy się, że tak samo będzie w kolejnych dwóch dniach – informuje dyrektor Wydziału Edukacji UMK Ewa Całus. We wszystkich krakowskich szkołach podstawowych egzamin ten zdaje ponad 7 tys. uczniów.

Poniedziałek, 15 kwietnia to ósmy dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Z tego powodu w Krakowie zawieszone były zajęcia w 78 szkołach, przedszkolach i placówkach (mniejsza liczba niż w poprzednim tygodniu wynika z faktu zwyczajowego zawieszenia zajęć na czas egzaminu w szkołach podstawowych). Tutaj do pobrania lista szkół, przedszkoli i placówek, w których zostały zawieszone zajęcia w poniedziałek, 15 kwietnia (stan na 15.04.2019, godz. 10:45).

Dynamika strajku jest zmienna – ze 123 przedszkoli 30 placówek działa normalnie, przy czym 11 z tych 30 podjęło decyzję o zawieszeniu strajku. Wnioski o zawieszenie zajęć dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek mogą wystosować także później (w reakcji na zmieniającą się sytuację w danej szkole), dlatego przypominamy o tym, że informacje o bieżącej sytuacji w swojej placówce najlepiej uzyskać u jej dyrektora.

Od poniedziałku do dyspozycji rodziców przedszkolaków pozostają młodzieżowe domy kultury. Ich pracownicy są przygotowani do przyjęcia maluchów już od godziny ósmej rano. Takich placówek jest w mieście jedenaście:

Strajk dzień po dniu

Poniedziałek, 8 kwietnia. W Krakowie strajkuje około 90% z 317 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W 184 szkołach, przedszkolach i placówkach – na wniosek ich dyrektorów – zawieszone są wszelkie zajęcia. Pozostałe strajkujące placówki organizują dla uczniów tylko zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Korzysta z nich co najmniej 2407 uczniów. W szkołach biorących udział w proteście do pracy przystępuje co najmniej 950 nauczycieli (ok. 20% ich ogólnej liczby). Okolice szkół i przedszkoli, parki i galerie są sprawdzane przez dodatkowe patrole straży miejskiej (tak będzie codziennie, do odwołania). Mimo dużej skali strajku nie odnotowano żadnych incydentów ani niebezpiecznych sytuacji.

Wtorek, 9 kwietnia. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w Krakowie strajkuje 4933 nauczycieli. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 153 szkołach. W co najmniej 119 przedszkolach, szkołach i placówkach są czynne stołówki.

Środa, 10 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 143 szkołach, przedszkolach i placówkach. W pozostałych strajkujących szkołach z opieki korzysta prawie 3 tys. uczniów. W co najmniej 94 szkołach działają stołówki (z posiłków w szkole korzysta co najmniej 2,5 tys. uczniów). Rozpoczyna się też egzamin gimnazjalny – w 64 szkołach uczniowie przystępują do części humanistycznej. Nie odnotowano problemów organizacyjnych związanych z niedoborem nauczycieli w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących.

Czwartek, 11 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 139 szkołach, przedszkolach i placówkach. Pozostałe szkoły, które biorą udział w proteście, zapewniają uczniom zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Dzieci mają zorganizowane wycieczki, wizyty studyjne w AGH, konsultacje z przedmiotów, warsztaty we współpracy z MDK-ami. Egzamin gimnazjalny odbywa się bez zakłóceń.

Piątek, 12 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zawiesiły 122 szkoły, przedszkola i placówki. W pozostałych strajkujących szkołach odbywały się zajęcia opiekuńczo-świetlicowe, z których skorzystało ponad 3 tys. dzieci. W wielu placówkach czynne były stołówki – obsłużyły one ponad 2,5 tys. uczniów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY