WPROWADZENIA PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków, W związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Miasta Krakowa od 1 kwietnia 2018 roku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi samorządowych szkół i placówek oświatowych przesyłam w załączeniu propozycje „Tabeli minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego”

WPROWADZENIA PODWYŻKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Fot. Portal Edukacyjny

                                                                                                          Kraków, 30 marca 2018 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy

samorządowych szkół i placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków

 

EK-06.3021.41.2018

W związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Miasta Krakowa od 1 kwietnia 2018 roku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi samorządowych szkół i placówek oświatowych przesyłam w załączeniu propozycje „Tabeli minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego”, która powinna być integralną częścią „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych” zatrudnionych w kierowanych przez Państwa jednostce.

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1 700

2 050

II

1 720

2 150

III

1 740

2 350

IV

1 760

2 550

V

1 780

2 750

VI

1 800

2 950

VII

1 820

3 150

VIII

1 840

3 350

IX

1 860

3 550

X

1 880

3 750

XI

1 900

3 950

XII

1 920

4 150

XIII

1 940

4 350

XIV

1 960

4 550

XV

1 980

4 750

XVI

2 000

4 950

XVII

2 100

5 150

 

Przypominam, że zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

Jednocześnie informuję, że plany finansowe jednostek na rok 2018 będą zwiększone o skutki wprowadzonych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY