WYPRAWKA SZKOLNA 2017- pobieranie zaliczek, wypłata pomocy oraz sposób rozliczenia

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

WYPRAWKA SZKOLNA 2017- pobieranie zaliczek, wypłata pomocy oraz sposób rozliczenia
Fot. Portal Edukacyjny

Przekazuję pismo do Dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych wraz z  załącznikami:

1.      wzór wniosku o zaliczkę na środki na dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”,

2.      druk rozliczenia zaliczki pobranej,

3.      wzór rozliczenia z realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna 2017 r.” – dotyczy szkół prowadzonych przez GMK,

4.      wzór indywidualnego rozliczenia dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”- dotyczy szkół prowadzonych przez GMK,

5.      wzór zbiorczego rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – dotyczy szkół prowadzonych przez GMK,

6.     druk wpłaty niewykorzystanych środków,

7.      zestawienie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”- dotyczy  szkół, które nie są prowadzone przez GMK,

8.      wzór oświadczenia o zakupie indywidualnym podręczników/materiałów edukacyjnych,

9.    wzór potwierdzenia  o zakupie grupowym podręczników/materiałów edukacyjnych wystawiany przez podmiot dokonujący zakupu,

10.  wykaz szkół prowadzonych przez GMK wraz ze wskazaniem maksymalnej wysokości zaliczki ,

11.  wykaz szkół, które nie są prowadzone przez GMK wraz ze wskazaniem łącznej liczby uczniów, którzy  po udokumentowaniu poniesionych wydatków zostaną objęci pomocą w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” oraz środków przyznanych na pomoc w ramach ww programu,

 

 

Dział Koordynacji Pracy Filii MOPS

Aneta Śmietana

tel. 12/616 54 71

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY