Aktualności

Komunikat o przekroczeniu lub ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10

W załączeniu komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej – zaproszenie na konferencję

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie i Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie zapraszają kadrę kierowniczą i dydaktyczną szkół kształcących w zawodach, nauczycieli kształcenia branżowego na konferencję "Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej". Wydarzenie odbędzie się już 3 grudnia 2019 r. w godz. 13.00–16.00 w MCDN ODN Kraków (ul. Garbarska 1, sala nr 3).

Pilne! Ostateczny termin odbioru Wyprawki Czytelniczej „Mała Książka – Wielki Człowiek”

W załączeniu komunikat Dyrektora Wydziału Edukacji.

Zaproszenie do udziału w seminarium - Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej – inspiracje teoretyczno – praktyczne

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Komisja Edukacji RMK, Wydział Edukacji UMK , Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Seminarium Naukowo – Szkoleniowym pt. „Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej – inspiracje teoretyczno – praktyczne”, które odbędzie się dnia 2 grudnia  2019r. w godzinach od 12:30 do 16:30 w XXI Liceum Ogólnokształcącym (sala teatralna) na Osiedlu Tysiąclecia 15 w Krakowie.

Projekty planów finansowych na rok 2020

Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY