Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek

 

Uprzejmie informuję, że w październiku 2018 roku zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach organizacji i wspomagania szkół i placówek dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Zaproszenie na bezpłatną konferencję pt. Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia.  Jak uczyć  – aby uczyć się

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

i

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu:

„Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia”

Jak uczyć  – aby uczyć się

Termin realizacji:          19 października 2018 r. /piątek/

Miejsce realizacji:        Sala Konferencyjna Politechniki Krakowskiej – Budynek ,,Działownia”, ul. Warszawska 24    (wejście od ul. Szlak)

Adresaci:                   nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Zaproszenie na darmowy spektakl pt. ''Urodziny Marszałka''

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych (gimnazjów) na darmowy spektakl przygotowany z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Postępowanie przy przekroczeniu poziomu stężeń pyłu PM 10

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2018/2019 oraz ryzykiem występowania zwiększonej ilości przekroczeń poziomów alarmowych zanieczyszczeń powietrza na terenie Krakowa (...)

Akcja dystrybucji urn wyborczych do siedzib obwodowych komisji wyborczych – pilne!

Kierujący

szkołami  i placówkami w Krakowie

 

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krakowa przy pomocy wynajętej firmy przewozowej rozpoczął dystrybucję urn wyborczych do szkół i placówek, w których zlokalizowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Przeprowadzenie wyborów na obszarze gminy

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

Szanowni Państwo

 

W związku z tym, że wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy oraz obsługę i techniczno-materialne warunki pracy m.in. obwodowych komisji wyborczych zobowiązany jest zrealizować Prezydent Miasta Krakowa (art. 156 Kodeksu wyborczego), na nas wszystkich, jako podległych merytorycznych służbach Prezydenta, ciąży obowiązek wykonania określonych zadań.

GRA TERENOWA SZLAKIEM NIEPODLEGŁEJ W PODGÓRZU - ZMIANA TERMINU!

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i nauczyciele,

Drodzy uczniowie,                                       

w związku z tym, iż Gra Terenowa Szlakiem Niepodległej w Podgórzu została zaplanowana na 12 października, a w dniu tym będziemy obchodzić w szkołach Dzień Edukacji Narodowej, termin Gry Terenowej został przesunięty na następny czwartek, tj. 18 października.

Dotyczy zgłaszania pracowników szkół do dyżuru porządkowego w trakcie wyborów do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 21 października 2018 r.

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zgłaszania pracowników szkół do dyżuru porządkowego w trakcie wyborów do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 21 października 2018 r. i w przypadku wystąpienia II tury wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. informuję, że termin zgłaszania ww. pracowników został przedłużony do dnia 3 października 2018 r.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY