Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wystartowała kolejna edycja Akademii Asystentów Międzykulturowych

W Krakowie trwają ferie zimowe. Asystenci międzykulturowi zatrudnieni w krakowskich szkołach  poświęcają ten czas na podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji. Jest to możliwe za sprawą trzeciej edycji Akademii Asystentów Międzykulturowych. W całodniowych warsztatach i treningach prowadzonych między innymi przez ekspertów Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) weźmie udział ponad 70 osób.

pixabay.com
Fot. pixabay.com

W stolicy Małopolski pracuje ponad 160 asystentów międzykulturowych. Osoby te są ogromnym wsparciem zarówno dla uczniów polskich, jak i uczniów z zagranicy (a zwłaszcza tych, którzy nie znają jeszcze języka polskiego). Asystenci wspierają też nauczycieli w komunikacji z najmłodszymi oraz ich rodzicami, którzy zwracają się w swoim języku do asystentów z pytaniami o edukację dzieci czy funkcjonowanie w nowym miejscu.

- Chociaż asystenci międzykulturowi są zatrudnieni w krakowskich szkołach i pochodzą z różnych krajów, znaczna część z nich to osoby, które rozpoczęły pracę po wybuchu wojny w Ukrainie. Dlatego cały czas potrzebne jest podnoszenie ich kompetencji, a asystenci chętnie korzystają z oferty różnorodnych szkoleń i warsztatów. Tym razem dzięki współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz IOM w drugim tygodniu ferii zimowych organizowany jest kompleksowy program treningowy – mówi Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji UMK. - Za sprawą współpracy nawiązanej w ostatnich dniach przez Wydział Edukacji UMK udało się szybko przygotować program szkoleń, które będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów IOM – agendy ONZ ds. migracji oraz krakowskiej Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Obie organizacje przygotowując tematykę spotkań wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie pracy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego – uzupełnia Tomasz Kobylański, główny specjalista w Wydziale Edukacji UMK. Jak dodaje, wśród tematów szkoleń są między innymi warsztaty dotyczące różnorodnych metod wspierania uczniów z doświadczeniem migracji, skutecznej komunikacji w środowisku wielokulturowym, a także radzenia sobie ze stresem.

- Proces adaptacji dziecka cudzoziemskiego w nowej szkole, wchodzącego w polski system szkolny jest ogromnym wyzwaniem. Asystenci międzykulturowi są w tym procesie skutecznym wsparciem dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Dla Akademii Asystentów Międzykulturowych przygotowaliśmy szkolenia z metod pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacji migracji przymusowej, efektywnej komunikacji wraz z elementami komunikacji międzykulturowej oraz z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem – mówi Hanna Dobrzyńska, National Programme Officer, IOM.

Asystenci międzykulturowi będą mieli także okazję zapoznać się z najnowszym narzędziem pomocnym w realizacji procesu integracji, jakim jest publikacja „Śladami słów i kultur – spacerownik miejski. Portfolio językowo-kulturowe”. Powstała ona w ramach projektu “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building” realizowanego w dziewięciu krajach Unii Europejskiej. – Dzięki temu osoby biorące udział w szkoleniach będą mogły rozwijać tutoring rówieśniczy, a także aktywnie włączyć się w budowanie modelu integracji rówieśniczej w krakowskich szkołach.Zwrócimy też uwagę na potencjał Krakowa jako terenu edukacji międzykulturowej, w tym możliwość wykorzystania „miejsc wspólnych” dla różnych kultur i osób – zaznacza Urszula Majcher-Legawiec i jak dodaje, szkolenie pozwoli też budować tożsamość uczestników jako mieszkańców Krakowa oraz wzmocnić poczucie przynależności do społeczności lokalnej jako „miejsca własnego”.

Program szkoleń jest realizowany dzięki współpracy wspomnianych wcześniej instytucji. IOM oferuje uczestnikom prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, a także bezpłatne wyżywienie. W szkoleniach będą uczestniczyć także eksperci Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie, która od wielu lat współpracuje z asystentami międzykulturowymi, realizując między innymi program Akademii Asystentów Międzykulturowych. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wspiera inicjatywę organizacyjnie i merytorycznie, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie wsparcia edukacyjnego uchodźców z Ukrainy. Pomoc organizacyjną zaoferowała także Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

 

Dodatkowe informacje o partnerach:

IOM jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. migracji. IOM powstało w 1951 roku. W skład organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska. Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Propaguje  i wspiera rozwój społeczny i gospodarczy poprzez migracje, dba o poszanowanie praw i potrzeb migrantów i migrantek. IOM prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek , prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.  

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja działa na rzecz integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w ramach systemu edukacji, a większość jej projektów poświęconych jest dzieciom i młodzieży. Celem fundacji jest między innymi budowanie podstaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, a także wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur. Fundacja organizuje i prowadzi kursy języka polskiego, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty i konferencje. Od 2018 roku zajmuje się wzmacnianiem kompetencji asystentów międzykulturowych w ramach tzw. Akademii Asystentów Międzykulturowych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-02-06
Data aktualizacji: 2023-02-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź