Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informator Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na luty.

Szanowni Państwo,

Szczególnej uwadze polecamy konferencję online Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych (22 lutego), skierowaną do kadry kierowniczej techników, szkół branżowych oraz szkół podstawowych, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów szkolnych, przedstawicieli JST oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz innych osób związanych z edukacją zawodową, a także uczniów. Zaproszeni prelegenci przedstawią informacje m.in. o wspieraniu szkolnictwa branżowego w Małopolsce, roli Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, stażach zawodowych. Uczestnicy dowiedzą się również, jakich kompetencji oczekują pracodawcy od zatrudnianych pracowników oraz jak praktycznie wykorzystać gry i grywalizację.

Ponadto przypominamy o konferencji Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży wyzwania i propozycje (16 lutego), organizowaną w Ośrodku w Krakowie we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Celem konferencji jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przygotowaniu się do zmian, jakie nastąpią w przyszłym roku szkolnym. W trakcie konferencji przekażemy bieżące informacje o planowanych zmianach w podstawie programowej. Wskażemy również, w jaki sposób będziemy wspierać nauczycieli w przygotowywaniu się, a następnie realizacji nowego przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach.

Z kolei 17 lutego w ramach oferty specjalnej zapraszamy na warsztaty online Dyrektor szkoły jako kreator jej autorskiego modelu, prowadzone przez dr. Jerzego Lackowskiego. W programie m.in.: ewaluacja pracy placówki, rola dyrektora w doskonaleniu nauczycieli, dyrektor wobec kuratora oświaty i lokalnych władz samorządowych (organu prowadzącego właścicielskiego), autorskie projekty i programy nauczania.

Więcej aktualności na naszej stronie www.mcdn.edu.pl i w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/mcdn.edu.

 

KONFERENCJE

Ośrodek w Krakowie

Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży wyzwania i propozycje

Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wydarzenie realizowane w ramach minigrantu Nauka dla społeczeństwa

Ośrodek w Oświęcimiu

Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych

Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Ośrodek w Krakowie

Zarządzanie oświatą 2022/2023

Wychowanie do życia w rodzinie

Zarządzanie w oświacie

Ośrodek w Krakowie

Prawa i obowiązki dyrektorów szkół na kanwie nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Akademia Zarządzania

Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej

Ośrodek w Oświęcimiu

Doskonalenie kompetencji kierowniczych wicedyrektora szkoły

Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej

Rada pedagogiczna protokołowanie zebrań i dokumentowanie pracy pedagogicznej

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Ośrodek w Krakowie

Cyfry na start czyli zabawy matematyczne w przedszkolu

Olimpijskie inspiracje czyli zabawy ruchowe w przedszkolu

Kiedy SEL wyznacza cel, czyli rzecz o social and emotional learning/społeczno-emocjonalnym uczeniu się na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Litery dobrze znamy dlatego na dywanie czytamy! zabawy rozwijające kompetencje czytelnicze przedszkolaków

Ośrodek w Oświęcimiu

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Kim będą, gdy dorosną? dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

Ośrodek w  Nowym Sączu

Tworzenie fotoreportażu i albumu twórczości dziecięcej z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji PhotoStory

Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

Ośrodek w Tarnowie

Dziecko z zaburzeniami komunikacji językowej w przedszkolu

Gry i Grywalizacja blaski i cienie w edukacji przyrodniczej sześciolatków

Terapia ręki

Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

Problemy emocjonalne dzieci

Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej

Trening umiejętności prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Wielkanocne i wiosenne prace plastyczne

Wychowanie, profilaktyka i opieka

Ośrodek w Krakowie

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę (projekt MCHE nowy model nauczania)

Współczesne zagrożenia internetowe wśród osób nieletnich praktyczne aspekty

Ujawnienie przemocy domowej na terenie szkoły dalsze kroki prawne

A można inaczej pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole

Ośrodek w Oświęcimiu

Inteligencja emocjonalna być w zgodzie z emocjami

Twój głos ma znaczenie. Emisja głosu w pracy nauczyciela

Konflikty szkolne jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę

Wystąpienia publiczne. W klasie, na scenie, w mediach i w internecie

Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży. Jak je rozumieć? Jak reagować?

Ośrodek w Tarnowie

Lekcja wychowawcza? Mam pomysł!!

Wychowanie w oparciu o wartości

Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej

Edukacja historyczna, obywatelska i regionalna

Ośrodek w Krakowie

Polacy, którzy zmienili świat promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego

Ośrodek w Nowym Sączu

Święci w dziejach narodu polskiego w ujęciu nauk Feliksa Konecznego

Egzamin maturalny z historii zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku

Dzieje Polski. Pedagogika dumy narodowej czy pedagogika wstydu

Ośrodek w Tarnowie

Święci w dziejach narodu polskiego w ujęciu nauk Feliksa Konecznego

Egzamin maturalny z historii zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku

Edukacja konsumencka ucznia

Już lubimy historię

Edukacja językowa i kulturalna

Ośrodek w Krakowie

Polonistyczny niezbędnik w pracy z uczniami obcego pochodzenia

Oswoić gramatykę język polski (szkoła podstawowa)

Rutyny myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Pomysłowe powtórki lekturowe przed egzaminem ósmoklasisty

Skutecznie przygotuj swoich uczniów do matury z języka angielskiego

Oswoić gramatykę język polski (szkoła podstawowa)

Nowa matura z języka polskiegow praktyce część I

Projektowanie gier na języku polskim 27 warsztaty

Ośrodek w Oświęcimiu

Język polski w przestrzeni muzealnej metody, pomysły, koncepcje

Ocena prac pisemnych uczniów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi

Ośrodek w Nowym Sączu

O efektywnej współpracy nauczycieli języka polskiego z metodykiem i pedagogiem specjalnym

KLiKamy na polskim! Kształcenie literackie i kulturowe jako główny cel kształcenia polonistycznego

Jak przeprowadzić egzamin ustny z języka polskiego zgodnie z obowiązującą procedurą Formuła 2023

Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 i 2024 zadania egzaminacyjne z języka angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony      

Poloniści na pokład! Matura 2023 r poziom podstawowy

Edukacja matematyczna i przyrodnicza

Ośrodek w Krakowie

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody

Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach biologii i przyrody

Jak kształtować umiejętność geograficznego postrzegania rzeczywistości, czyli elementy geografii humanistycznej na lekcjach geografii

Edukacja artystyczna i techniczna

Ośrodek w Krakowie

Tanecznym krokiem przez świat tańce integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej

Młody artysta w onlajnach. Wirtualne portfolio początkującego twórcy wizualnego

Jak się ruszać to konkretnie Dalcroze i choreoterapia na zajęciach muzycznych

Plastyka bez podręcznika autorskie narzędzia multimedialne na lekcji plastyki

Ośrodek w Oświęcimiu

Origami składanki z papieru na lekcjach techniki

Edukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe

Ośrodek w Krakowie

Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

Projekt edukacyjny i metoda projektów w kształceniu zawodowym

Wykorzystanie maszyn CNC i robotów przemysłowych do innowacyjnego nauczania mechatroniki, elektroniki, mechaniki i informatyki w technikum

Ośrodek w Oświęcimiu

WAKELET kolekcjonuje materiały w sieci

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Ośrodek w Oświęcimiu

Programujemy historyjki w Scratchu

Ośrodek w Nowym Sączu

Podstawy programowania w języku Python pierwsze pętle

Pracujemy w Szkolnym Laboratorium Przyszłości zgodnie z modelem STEAM pracownia druku 3d (projekt MChE nowy model nauczania)

Podstawy programowania w języku C++ pierwsze pętle

Aktywna tablica wykorzystanie w edukacji stacjonarnej i zdalnej

Laboratoria Przyszłości, narzędzia podstawowego zestawu stacje lutownicze

Ośrodek w Tarnowie

Podstawy programowania w języku Python pierwsze pętle

ARDUINO Podstawowe projekty w szkolnym Laboratorium Przyszłości

Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python

Lekcje z Photonem dla uczniów młodszych i nieco starszych

Edukacja zdrowotna

Ośrodek w Krakowie

Technologie informacyjno-komunikacyjne wsparciem lekcji wychowania fizycznego

Panie, niech pan odpocznie! Takie tempo to absurd./J. Tuwim Ekstrablatt/, czyli o konieczności odpoczynku i źródłach inspiracji w pracy nauczyciela WdŻ

Wprowadzanie elementów edukacji matematycznej na wychowaniu fizycznym

Zumba jako propozycja zajęć wychowania fizycznego i sportu całego życia

Aplikacje mobilne wspierające zdrowy styl życia

Ośrodek w Tarnowie

Szkolna turystyka kwalifikowana w ramach zajęć wychowania fizycznego

Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego

Boot Camp, czyli wszechstronny trening obwodowy na lekcjach wychowania fizycznego

Test sprawności fizycznej jako narzędzie diagnozy i samooceny ucznia na lekcji wychowania fizycznego

Specjalne potrzeby edukacyjne

Ośrodek w Krakowie

SOS stres cz. I. Emocjonalna pierwsza pomoc. Techniki samouspokojenia i regulacji emocji

Terapia ręki

SOS stres cz. II. Efektywne strategie radzenia sobie ze stresem. Techniki poznawcze, behawioralne i relaksacyjne

Ośrodek w Tarnowie

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Pedagog specjalny nowy specjalista w szkole i przedszkolu od 1.09.2022 r.

Inny nie znaczy gorszy uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z przepisami prawa oświatowego od diagnozy do uzyskanych efektów

Rozwój osobisty nauczyciela i dyrektora

Ośrodek w Krakowie

Jestem odpowiedzialny za swoje życie kształtowanie dobrych nawyków ucznia propozycje scenariuszy zajęć stacjonarnych i zdalnych (projekt MChE nowy model nauczania)

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów

Asertywność w pracy nauczyciela jak rozsądnie stawiać granice (projekt MCHE nowy model nauczania)

Zastosowanie gier matematycznych w rozwijaniu umiejętność współpracy (projekt MChE nowy model nauczania)

Zrób z lekcji grę

Klimat szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli (projekt MChE nowy model nauczania)

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy)

Ośrodek w Oświęcimiu

Od nauczyciela mianowanego do dyplomowanego

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośrodek w Nowym Sączu

Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Kreatywnie na zastępstwie zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt ucznia

Ośrodek w Tarnowie

Rodzice w szkole

Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? krótki przewodnik po asertywności

Realizowanie podstawy programowej metodą projektu Dołącz do eTwinning

Praca z uczniem metodą projektu Załóż projekt eTwinning

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Partycypacja i współpraca w szkole razem możemy więcej, szybciej i lepiej

Oświatowe bhp, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela

Ocenianie szkolne od wymagań edukacyjnych do oceny pracy ucznia

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sieci współpracy i samokształcenia

Ośrodek w Krakowie

Origami jako sposób aktywizowania uczniów (projekt MChE nowy model nauczania)

Ośrodek w Nowym Sączu

Warsztat pracy biologa i przyrodnika nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-02-01
Data aktualizacji: 2023-02-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź