Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 63,38 µg/m3 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 06:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 06:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 07:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 06:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 07:00 PM10 - 60µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 06:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 06:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-19 06:00
POLECAMY
POLECAMY