Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 40,71 µg/m3 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-23 19:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY