Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 22,75 µg/m3 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 15:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00
POLECAMY
POLECAMY