Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 16,63 µg/m3 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-20 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY