Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 8,38 µg/m3 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 15:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 15:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 16:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 15:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 16:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 15:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 13:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-18 15:00
POLECAMY
POLECAMY