Finanse

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - komunikat

Nowelizacja przepisów dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - informacja zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Zajęcia dodatkowe rekompensujące realizację podstawy programowej za czas strajku

Możliwość organizacji nieobowiązkowych zajęć - pismo dyrektor Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów szkół w tej sprawie.

„Lato w szkole 2019 r.”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

 

W roku szkolnym 2018/2019 ferie letnie rozpoczynają się 22 czerwca 2019 roku i trwają do 31 sierpnia 2019 roku. W tym okresie proponuję by Państwa szkoły przystąpiły do akcji „Lato w szkole”.

 

Krakowskie szkoły z dotacją na zajęcia edukacyjne

Edukacyjny projekt Gminy Miejskiej Kraków „Szkolne ekopomysły” otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 56 361,80 zł – środki zostaną przeznaczone głównie na organizację zajęć laboratoryjnych i warsztatów dla uczniów i nauczycieli krakowskich szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych.

Zmiana osób prowadzących sprawy w Wydziale Edukacji UMK

Szanowni Państwo,

 

Informuję o odejściu z Wydziału Edukacji UMK p. Dominiki Kaszuby oraz o wskazaniu nowych osób prowadzących nw. zadania:

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych,

 

zapraszam do wzięcia udziału w module 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Marszałkowski program budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,

 

Marszałek Małopolski ogłosił zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2019 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Informacje o programie oraz o III edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
https://mcdn.edu.pl/kresy-2019/

Remonty i inwestycje w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek

prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  edycja 2018 r. – wynik naboru wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY