Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Filantrop Krakowa A.D. 2022 - doceńmy osoby z wielkim sercem, które nie zważając na przeciwności losu pomagają potrzebującym!

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2022. Konkurs ma długoletnią tradycję - od 23 lat Kraków szczególnie honoruje osoby i instytucje wrażliwe na potrzeby innych.

Fot. Materiały organizatora

1250x350-Filantrop-AD-2022.jpg

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

Do 31 marca 2023 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2022. Tytuł ten przyzwany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w  bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką).

Szukamy osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które w roku 2022, w tym  trudnym dla wszystkich okresie podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Wyjątkowa postawa wymaga uznania i wyróżnienia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie tych wyjątkowych osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, aby wyrazić im wdzięczność, przyznając im tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2022.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa, wypełniając formularz zgłoszeniowy (PDF / DOC) należy składać:

 • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – III piętro, sekretariat- pokój nr 08/segment B;
 • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl;
 • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP;
 • również tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem konkurs „Filantrop Krakowa A.D. 2022”.

Tytuł Filantropa Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. Bractwo Filantropii powoływane jest każdego roku przez Prezydenta Miasta Krakowa, w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj. Od 2018 r. zwiększono ilość przyznawanych tytułów (przyznawano trzy tytułu), aktualnie można ich łącznie przyznać pięć w kategoriach:

 • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
 • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu 12 616 78 04 oraz na stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z sylwetkami wszystkich dotychczasowych Filantropów Krakowa.

1250x350-Filantrop-UA.jpg

Цінуймо людей з великим серцем, які незважаючи на біду, допомагають нужденним.

Департамент соціальної політики та охорони здоров’я запрошує подавати заявки на звання Філантроп Кракова А.Д.2022.

Конкурс «Філантроп Кракова» має давню традицію – протягом 23 років. Краків особливо вшановує людей та інституції, чутливих до потреб інших.

Метою конкурсу є підтримка заходів та ініціатив благодійного характеру, сприяння місцевій філантропії, а також заохочення приватних підприємців спонсорувати важливі заходи, що проводяться неурядовими організаціями та іншими суб’єктами, і, перш за все, відбір філантропів, які діють виключно з «потреби серця».

До 31 березня 2023 року чекаємо на кандидатури на звання ФІЛАНТРОП КРАКОВА А.Д.2022

Цей титул щороку присвоюється особам, установам, неурядовим організаціям, компаніям, які особливо заангажовані в безкорисливу допомогу мешканцям Кракова, які потребують допомоги.

Кандидатів і претендентів на присвоєння звання може висунути кожен, хто вважає свою кандидатуру гідною такого почесного звання (претендент не може бути одночасно кандидатом/кандидаткою).

Ми шукаємо людей, компанії, установи, громадські організації, які у 2022 році, у цей непростий для кожного час, поділилися своєю добротою та добротою з тими, хто цього потребує. Виняткове ставлення вимагає визнання і відзнаки.

Просимо Вас вказати цих виняткових людей, фірми, установи, громадські організації, щоб висловити їм подяку, присвоївши звання ФІЛАНТРОП КРАКОВА А.Д.2022

Подати кандидатури на звання ФІЛАНТРОП КРАКОВА А.Д.2022., заповнивши аплікаційну форму шляхом:

 • доставки підписаної заяви до місцезнаходження Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я муніципалітету міста Краків - вул. Dekerta 24, 30-703 Kraków - 3 поверх, секретаріат - кімната № 08/сегмент B;
 • надіславши скан підписаної заяви на електронну адресу департаменту: sz.umk@um.krakow.pl;
 •  в електронному вигляді – через ePUAP;
 • також традиційно, надіславши заяву поштою на адресу: Департамент соціальної політики та охорони здоров’я муніципалітету міста Краків, Департамент мультикультуралізму, соціальних проектів та політики рівності – вул. Dekerta 24, 30-703 Kraków з приміткою конкурс „Filantrop Krakowa A.D. 2022”.

Звання КРАКІВСЬКИЙ ФІЛАНТРОП присуджується мером міста Кракова на прохання Братства філантропів щорічно за попередній календарний рік.

Братство філантропів ініціюється щорічно мером міста Кракова, і до нього входять, серед інших, лауреати титулу філантропа Кракова з попередніх видань.

 

Правила конкурсу доступні тут.

З 2018 року кількість присвоєних звань збільшено (присуджено три звання), наразі їх можна присудити п’ять у таких категоріях:

 • за фінансовий внесок у допомогу, що надається особам або організаціям,
 • за найцікавішу форму та ефективність благодійництва.

Детальну інформацію про конкурс можна отримати за тел. 12 616 78 04 та на інтернет сторінці www.filantrop.krakow.pl .

Запрошуємо також ознайомитися з профілями всіх колишніх філантропів Кракова.


Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Twardosz
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-03-07
Data aktualizacji: 2023-03-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź