Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejskie Centrum Opieki w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków rozpoczyna akcję szczepień przeciw grypie w sezonie 2021/2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków będzie realizować nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla wybranych grup społecznych i zawodowych określonych w niniejszym Rozporządzeniu, w celu zapobiegnięcia tej chorobie zakaźnej, w szczególności w czasie trwania epidemii COVID-19.

Fot. pixabay.com

Osobami uprawnionymi zgodnie z ww. Rozporządzeniem są między innymi osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Z uwagi na konieczność wdrożenia działań profilaktycznych przeciw grypie, w szczególności wśród osób, które z uwagi na pełnione funkcje zawodowe narażone są na częste kontakty społeczne, a także wśród osób, które z uwagi na wiek oraz obciążenie zdrowotne, narażone są na ciężki przebieg choroby, Gmina Miejska Kraków podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji szczepień przeciw grypie w porozumieniu z Miejskim Centrum Opieki.

Zgodnie z wytycznymi, na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma też zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień, podczas kontaktu z pacjentem. Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

Szczepienia w ramach akcji realizowanej przez Miasto Kraków będą wykonywane w dwóch Punktach Szczepień Powszechnych w Krakowie tj. w:

  1. Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków;
  2. TAURON ARENIE KRAKÓW ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie organizacji szczepień można uzyskać od koordynatorów akcji po stronie Miejskiego Centrum Opieki, 7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, pod następującymi numerami telefonów:

  • 12 446 75 27;
  • 602 447 432;
  • 660 693 896;
  • 511 173 390.

W celu przeprowadzenia szczepień wśród pracowników Państwa placówki proszę o sporządzenie zbiorczego zestawienia osób, które wyrażają dobrowolną chęć zaszczepienia się przeciw grypie w jednym terminie. Wzór tabeli w tym zakresie można pobrać tutaj.

Uzupełnioną tabelę zgłoszeniową proszę przekazać do Miejskiego Centrum Opieki do dnia 11 października br. na adres e-mail: szczepienia.mco@mco.krakow.pl.

Miejskie Centrum Opieki po otrzymaniu zgłoszenia, będzie kontaktować się, ze wskazaną przez Państwa osobą do kontaktu, w celu ustalenia konkretnego terminu, w którym odbędzie się szczepienie w jednym z Punktów Szczepień Powszechnych.

Termin szczepienia uzależniony jest od dostaw szczepionek. Za dostawy szczepionek odpowiada Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Dodatkowo, informacji udzielają także pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

źródło: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2021-10-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź