Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowscy nauczyciele z wysokim dofinansowaniem kursów i studiów

Każdego roku nauczyciele krakowskich szkół otrzymują wsparcie finansowe Miasta Krakowa do podejmowanych przez siebie studiów i kursów podnoszących ich kwalifikacje. W pierwszym półroczu 2021 r. rozpatrzono wnioski kolejnych nauczycieli pozwalające na przyznanie tego typu dofinansowania. W tym roku rozszerzona została także lista kierunków uznawanych za priorytetowe, dla których dofinansowanie może wynieść aż do 95 proc.

Fot. pexels.com
pexels.com

- Kwota, którą Miasto Kraków zaplanowało w tegorocznym budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynosi ponad 6 mln zł. Oznacza to, że na ten cel lokalny samorząd przeznaczy o 1 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Ze wspomnianej puli pokrywane są m.in. dofinansowania do  opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie – zarówno jednolite, jak i uzupełniające, a także studia podyplomowe, doktoranckie oraz inne formy nadające kwalifikacje. W pierwszym półroczu 2021 r. pozytywnie rozpatrzono 194 wnioski o dofinansowanie studiów i kursów podnoszących kwalifikacje na łączną kwotę ponad 359 tys. zł – informuje Anna Domańska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK.

Zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym wysokość dofinansowania do poszczególnych form kształcenia, określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1094/2021 z 22 kwietnia 2021 r. Wysokość ta jest zróżnicowana: może wynosić do 60 proc., 70 proc., 80 proc., a na kierunkach uznawanych za priorytetowe – nawet do 95 proc. Wszystko zależy od celów polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Te z kolei wynikają z wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w obszarze edukacji.

W Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajdują się w tym roku aż 22 pozycje – dla wszystkich poziom dofinansowania jest taki sam i wynosi do 95 proc. Tak wysokie dofinansowanie może trafić do osób, które podejmą kształcenie w zakresie m.in.: stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu; technik programowania i kodowania; nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; nauczania języka polskiego jako obcego; realizacji zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczania pływania na etapie szkoły podstawowej (tylko wuefiści). Taki poziom dofinansowania dotyczyć może też m.in. nauczycieli, chcących podnosić swoje kwalifikacje w specjalnościach związanych z edukacją włączającą, przyrodniczą czy wielokulturową.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie do opłat za studia czy kursy nadające kwalifikacje nauczycielom to tylko jedno z wielu działań realizowanych przez miasto, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Środki z puli na doskonalenie zawodowe są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dodatkowe informacje dla dyrektorów szkół w sprawie wypłaty dofinansowań można znaleźć w komunikacie dostępnym tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-07-07
Data aktualizacji: 2021-07-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat