Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

VI LO w Krakowie z akredytacją International Baccalaureate. To kolejny krok zbliżający szkołę do realizacji programu matury międzynarodowej!

Krakowskie liceum otrzymało akredytację do udziału w programie dyplomowym organizowanym przez International Baccalaureate – fundację edukacyjną mającą swoją siedzibę w szwajcarskiej Genewie. Tym samym, krakowska szkoła dołączyła do grona jednostek z całego świata, realizujących prestiżowe programy fundacji, pozwalające na przygotowanie do matury międzynarodowej. Kolejnym etapem działania ma być uruchomienie dwóch oddziałów międzynarodowych umożliwiających uczniom przygotowanie do matury międzynarodowej.

Fot. pexels.com
pexels.com

W przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Krakowa i otrzymania zezwolenia Ministra Edukacji i Nauki będzie to możliwe od roku szkolnego 2022/2023. Aby zdawanie matury międzynarodowej w krakowskim liceum było możliwe, Rada Miasta Krakowa – zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie oświatowym – musi przyjąć uchwałę w sprawie skierowania do Ministra Edukacji i Nauki wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie dwóch oddziałów międzynarodowych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Przyjęty akt prawa będzie związany również z ponoszeniem przez miejski samorząd kosztów kształcenia w dwóch oddziałach międzynarodowych przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. W przypadku przyjęcia uchwały przez miejskich radnych, wniosek, do którego zgodnie z przepisami należy dołączyć również zgodę rady pedagogicznej VI LO oraz opinię kuratora oświaty (zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną), zostanie skierowany do MEiN.  

Jak informuje Czesław Wróbel, dyrektor VI LO w Krakowie, celem edukacji w oddziale międzynarodowym jest wykształcenie dociekliwych, ambitnych, posiadających wiedzę i opiekuńczych młodych ludzi, szanujących dziedzictwo własnego narodu, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat poprzez zrozumienie i szacunek międzykulturowy. - Ważnym celem procesu kształcenia jest zachęcenie do aktywności, wrażliwości i empatii w codziennym życiu poprzez pracę na rzecz lokalnej społeczności. Istotną rolę odgrywa przygotowanie młodzieży do uczenia się przez całe życie oraz podejmowanie wyzwań stawianych przez współczesny świat. Realizowany w oddziale międzynarodowym program nauczania, nakierowany jest na łączenie teorii z praktyką, umożliwia młodzieży realizację projektów badawczych i gwarantuje wszechstronne przygotowanie absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia. Misją edukacji w oddziale międzynarodowym jest wspomaganie rozwoju młodych ludzi, którzy ceniąc swoje narodowe dziedzictwo, rozumieją i szanują inne kultury i światopoglądy – informuje dyrektor Wróbel. Utworzenie oddziału międzynarodowego w VI LO w Krakowie pozwoli na uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły ponadpodstawowej, która od ponad dwudziestu lat prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim.

Program matury międzynarodowej pozwoli uczniom na naukę wybranych przedmiotów, najbardziej zgodnych z ich zainteresowaniami. Ze względu na nabycie odpowiednich kompetencji językowych, absolwenci programów często kontynuują naukę na najbardziej prestiżowych uczelniach z całego świata. Oprócz uczniów odpowiednie wsparcie otrzymają również nauczyciele pracujący w VI LO, którzy będą mogli nawiązać kontakt z edukatorami z całego świata zaangażowanymi w działania na rzecz edukacji oraz wymieniać się z nimi dobrymi praktykami w różnych dziedzinach.

pokaż metkę
Autor: Tomasz Kobylański
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-07-01
Data aktualizacji: 2021-07-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat