Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bezpieczny uczeń w Krakowie – nowa publikacja nie tylko dla nauczycieli

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krakowa ukazała się publikacja pt. „Bezpieczny uczeń w Krakowie – analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole”. Opracowanie pozwala zarówno na zapoznanie się z realizowanymi do tej pory w Krakowie programami na rzecz zwiększania bezpieczeństwa psychicznego krakowskich uczniów, ale może być także inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w tym zakresie.

 „Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkolnych, ale w szerokim rozumieniu do ujmowanych całościowo środowisk szkolnych – wszystkich podmiotów edukacji szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze edukacji, środowisk akademickich i wszystkich tych osób, którzy pragną bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży w ich podstawowym środowisku wychowawczym, jakie stanowi  współczesna szkoła” – informują autorki publikacji i jak dodają, bezpieczeństwo ucznia jest warunkiem koniecznym do realizacji prawa dziecka do edukacji.

Publikacja „Bezpieczny uczeń w Krakowie…” stanowi rezultat prowadzonych w ostatnich miesiącach badań diagnostycznych zasobów, czyli dobrych praktyk już do tej pory realizowanych przez szkoły i placówki  oraz instytucje publiczne realizujące cele edukacyjne i profilaktyczne w obszarze budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów krakowskich szkół. Można w niej znaleźć także odniesienia do potrzeb i oczekiwań środowisk szkolnych, które zostały omówione na konferencji „Budujemy krakowski model bezpieczeństwa psychicznego w szkole”, która odbyła się w styczniu 2020 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. Stanowiła ona forum  wymiany myśli i dobrych praktyk profilaktycznych potrzebnych do sformułowania konkretnych wniosków.

 Publikacja, której wydanie zostało sfinansowane przez Miasto Kraków w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KOT w Krakowie. Jej autorkami są Monika Borkowska-Żebrowska (Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie), Katarzyna Czaczuń (SPPP KOT w Krakowie) oraz dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, dr Małgorzata Piasecka i dr Małgorzata Turczyk (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

pokaż metkę
Autor: Tomasz Kobylański
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-11-20
Data aktualizacji: 2020-11-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź