Zaprojektuj stauetkę nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK zaprasza osoby w wieku 15-30 lat (uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów krakowskich uczelni, młodych artystów plastyków, pracowników pracowni artystycznych) do udziału w konkursie na zaprojektowanie statuetki Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Zaprojektuj stauetkę nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Fot. materiały prasowe

Termin składania prac: 15 września

Nagroda: 3 500 zł


Zaprojektowana przez młodzież statuetka co roku będzie wręczana osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz młodych w Krakowie.  Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Po raz pierwszy zostanie przyznana w roku 2021. Jej laureatami będą mogły zostać osoby z różnych środowisk: szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych i wszelkich innych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje mieszkańcom Krakowa w wieku.

Patron nagrody – Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny przez wiele lat z wielkim talentem prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim,  dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana,  założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronach mlodziez.krakow.pl oraz facebook.com/MlodyKrakow2zero


Mateusz Płoskonka
Zastępca Dyrektora
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY