Dofinansowanie do opłat za studia i kursy kwalifikacyjne – wnioski można przesłać elektronicznie

Do 30 kwietnia br. trwa składanie wniosków o dofinansowanie opłat za studia, kursy kwalifikacyjne i inne formy nadające kwalifikacje nauczycielom. Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, dokumenty można przesłać drogą elektroniczną w formie skanów lub czytelnych zdjęć pod warunkiem późniejszego dostarczenia ich oryginału.

Dofinansowanie do opłat za studia i kursy kwalifikacyjne – wnioski można przesłać elektronicznie
Fot. pixabay.com

Podpisany wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych i innych form nadających kwalifikacje (określonymi w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.03.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków), można dostarczyć elektronicznie do Wydziału Edukacji na adres: ek.umk@um.krakow.pl w postaci skanów lub czytelnych zdjęć.

Przypominamy jednak, że niezależnie od tego konieczne będzie także złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 30 kwietnia br. Niezłożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej może skutkować brakiem przyznania dofinansowania.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY