Rodzice niepełnosprawnych przedszkolaków mogą skorzystać z darmowego transportu

Kilka miesięcy temu Kraków rozszerzył uprawnienie do darmowego transportu do przedszkola oraz opieki podczas przewozu na trzy- i czterolatki posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości w zbliżającym się roku szkolnym, mogą składać wnioski w tej sprawie.

Rodzice niepełnosprawnych przedszkolaków mogą skorzystać z darmowego transportu
Fot. Pixabay.com

Miasto Kraków, realizując obowiązek wynikający z prawa oświatowego, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego niepełnosprawnym dzieciom pięcio- i sześcioletnim objętym wychowaniem przedszkolnym. Rodzice, którzy sami dowożą dziecko do placówki, mogą otrzymać od miasta zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna (zawierają z miastem stosowną umowę).

Prawo oświatowe nie nakłada na samorząd obowiązku dowozu w przypadku dzieci młodszych, daje jednak taką możliwość – gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę także w przypadkach, w których ustawa tego nie wymaga. Tak jest w przypadku Krakowa, który w kwietniu 2019 roku przyjął uchwałę w tej sprawie. Dzięki temu, już od 1 września 2019 roku miasto będzie organizować bezpłatny transport także dla niepełnosprawnych dzieci trzy- i czteroletnich. Podobnie jak w przypadku starszych przedszkolaków rodzice, którzy sami dowożą maluchy do przedszkola, będą mogli wybrać rozwiązanie alternatywne, tj. otrzymać od miasta zwrot kosztów za przejazdy dziecka i opiekuna.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z darmowego dowozu lub otrzymać zwrot kosztów, należy wypełnić odpowiedni wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dostarczyć je do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Wnioski można pobrać poniżej, a dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji: tel. 12 616 5227.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY