Akademia Superbohaterów – ostatnie dni na zgłoszenie uczniów

Odpowiedzialni i cieszący się szacunkiem wśród rówieśników uczniowie klas drugich szkół ponadpodstawowych mają szansę stać się... superbohaterami! Jeszcze tylko do 16 lipca dyrektorzy szkół mogą wytypować swoich kandydatów do "Akademii Superbohaterów". Poniżej pismo Bogdana Klimka, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Akademia Superbohaterów – ostatnie dni na zgłoszenie uczniów
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” przyjętego w dniu 24 stycznia 2018 r. przez Radę Miasta Krakowa na mocy uchwały nr XCIII/2417/18 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego planuje dodatkowy nabór 4 szkół ponadpodstawowych do realizacji zadania pn. „Akademia Superbohaterów”. Celem projektu jest przeszkolenie tzw. Liderów Bezpieczeństwa w zakresach związanych z ratownictwem, ochroną ludności oraz nabyciem umiejętności związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych. Zadanie adresowane jest do uczniów drugich klas szkół ponadpodstawowych.

Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wytypowaniem przez Dyrekcję szkół 3 uczniów uczęszczających do drugich klas w roku szkolnym 2019/2020, którzy cechują się zdolnościami przywódczymi, odpowiedzialnością i autorytetem wśród swoich rówieśników. Lider Bezpieczeństwa musi być osobą opanowaną i odporną na stres. Po odbyciu szkolenia ma pełnić w szkole funkcję wspomagającą dla kadry nauczycielskiej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, posiadać wiedzę i umiejętności skutecznej współpracy ze służbami ratowniczymi i być pomocny w zapewnieniu bezpieczeństwa pozostałym uczniom.

„Akademia Superbohaterów” zaplanowana jest w terminie od 23 września do 6 grudnia br. i przewiduje w swoim zakresie 9 spotkań odbywających się w godzinach popołudniowych.

Placówki zainteresowane wzięciem udziału w naborze proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca na adres: oc.umk@um.krakow.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,
Bogdan Klimek
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY