Alarm przeciwpowodziowy w Krakowie

EK-03.4424.248.2019

 

                                                                                                                                                                                                             Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

 

DOTYCZY: Alarm przeciwpowodziowy w Krakowie

Alarm przeciwpowodziowy w Krakowie
Fot. Portal Edukacyjny

       W związku z ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Krakowa alarmem przeciwpowodziowym na obszarze Krakowa informuję, że w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 18  pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003, Nr 6, po. 69 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

  1.  dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub
  2.  organizacji zajęć w szkole lub placówce.

       Ponadto Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

       W związku z powyższym informuję Państwa, że będę reagować na bieżąco na Państwa wnioski
w tej sprawie.

       Przypominam Państwu o konieczności pełnej gotowości Państwa Dyrektorów do kontaktu z Wydziałem Edukacji i  Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w najbliższym czasie, również w dniu jutrzejszym i pojutrze.  

      Wydział Edukacji posługuje się danymi kontaktowymi, które są w posiadaniu Miejskiego Centrum
Obsługi Oświaty. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie proszę o pilny kontakt
z inspektorem nadzorującym szkołę lub placówkę.

       Przypominam Państwu o obowiązku informowania organu prowadzącego o wszelkich zagrażających bezpieczeństwu dzieci i uczniów zdarzeniach:

  1.        W Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rozrywka 26, pełniony jest całodobowy dyżur pod numerem telefonu: 12 616 59 99.
  2.        Wydział Edukacji:
  • Magdalena Dudek – Kierownik Referatu Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek -  660 637 029,
  • Iwona Żurkowska  - Kierownik Referatu Szkół Ogólnokształcących   – 660 637 058,
  • Dariusz Domajewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji –519 323 666,
  • Ewa Całus – Dyrektor Wydziału Edukacji – 887 201 917.

 

z poważaniem,

Ewa Całus

Dyrektor

Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Kragkowa

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Franciszek Kędra
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY