Zostań uDOSTĘPniaczem!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs „uDOSTĘPniacze” skierowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z całej Polski, którego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi i podniesienie ich świadomości na temat potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami), a także istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Zostań uDOSTĘPniaczem!
Fot. udostepniacze.miir.gov.pl

W ramach konkursu uczniowie pracując zespołowo wraz z nauczycielami mogą zaproponować rozwiązanie służące likwidacji barier, a ich pomysły mogą być przedstawione w różnych formach: zarówno plastycznej, zdjęciowej, jak i filmowej. Działania te mogą być również inspiracją dla rówieśników i dorosłych oraz stać się początkiem realnych rozwiązań na rzecz dostępności. Zgłoszenia prac konkursowych są przyjmowane do 18 czerwca 2019 r.

„uDOSTĘPniacze” to jednak nie tylko konkurs dla uczniów, ale także dedykowane im warsztaty prowadzone przez profesjonalnych trenerów, jak również wsparcie dla nauczycieli w postaci materiałów dydaktycznych przekazywanych przez organizatorów oraz specjalistyczne szkolenia e-learningowe dla pedagogów. Organizatorzy przewidzieli także upominki dla wszystkich uczestników konkursu. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://udostepniacze.miir.gov.pl

Zachęcam Państwa do udziału w tej ważnej inicjatywie, która pomoże zwiększyć wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jestem przekonana, że za sprawą wspólnej pracy pedagogów i uczniów możemy wypracować nowe rozwiązania na rzecz dostępności, które będą mogły być wprowadzane w krakowskich szkołach.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Całus
Dyrektor Wydziału Edukacji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY