I Małopolskie Forum Nauczycieli Pedagogów – trwa rekrutacja

Już 4 czerwca na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odbędzie się I Małopolskie Forum Nauczycieli Pedagogów "Prezentacje – konstatacje – polemiki wokół zawodu: nauczyciel – pedagog w szkołach oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych" organizowane przez Instytut Nauk o Wychowaniu UP w Krakowie we współpracy z Wydziałem Edukacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 maja.

I Małopolskie Forum Nauczycieli Pedagogów – trwa rekrutacja
Fot. Pixabay.com

Istnieje konieczność dostrzegania dokonujących się zmian w systemie edukacji nie tylko w kontekście „toczącej się reformy”, lecz także w dłuższej perspektywie czasu z pozycji nauk o edukacji, ponad opcjami politycznymi w aspekcie wielopłaszczyznowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz wymagań społeczeństwa wiedzy.

Nawiązując do słów wybitnego, polskiego pedagoga Kazimierza Denka, zapraszamy do wspólnej debaty na temat specyfiki pracy nauczycieli-pedagogów i zmian zachodzących w ich roli zawodowej. Podczas I Małopolskiego Forum Nauczycieli Pedagogów będziemy wspólnie dążyć do wyeksponowania kluczowych kwestii dotyczących optymalizacji procesu wychowania i edukacji w polskiej szkole, który wymaga wnikliwego zredefiniowania funkcji, zadań oraz roli nauczyciela - pedagoga w placówkach edukacyjnych.

Celem wydarzenia jest kompleksowe podejście do wyzwań i trudności w codziennej pracy pedagogów, co przekłada się na propozycję następujących sekcji tematycznych:

  1. Współczesne wyzwania i trudności w pracy nauczycieli – pedagogów w szkołach podstawowych
  2. Współczesne wyzwania i trudności w pracy nauczycieli – pedagogów w szkołach ponadpodstawowych
  3. Współczesne wyzwania i trudności w pracy nauczycieli – pedagogów w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: krakfor.pedagog@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2019r.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają od organizatorów certyfikaty za czynny udział w forum. Program forum zostanie przesłany przez organizatorów drogą mailową najpóźniej do 25 maja.

Miejsce obrad: Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (ul. Ingardena 4, Kraków)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY