Budżet obywatelski miasta Krakowa 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Idea budżetu obywatelskiego miasta Krakowa jest coraz lepiej znana mieszkańcom naszego miasta, ale w tegorocznej, szóstej edycji inicjatywy, zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Najważniejsza z punktu widzenia uczniów dotyczy kryterium wiekowego, dzięki czemu w tym roku swoje projekty zgłaszać i głosować na nie mogą młodzi ludzie, bez względu na wiek.

Budżet obywatelski miasta Krakowa 2019
Fot. Portal Edukacyjny

Od 1 do 30 maja 2019 r. będzie można składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, na który w tym roku przeznaczono 30 mln zł.  Przesyłam do Państwa plakaty dotyczące tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, a także odbywających się spotkań kosultacyjnych i maratonów pisania projektów. Bardzo proszę o poinformowanie o inicjatywie uczniów Państwa szkół/placówek poprzez rozdysponowanie plakatów oraz udostępnienie informacji na temat inicjatywy w mediach społecznych i na stronach internetowych. Ponadto, wydrukowane plakaty czekają na odbiór w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie – proszę o ich wywieszenie w widocznym miejscu w Państwa szkole/placówce.

Mam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu idea budżetu obywatelskiego dotrze jak najszerzej do mieszkańców naszego miasta, w tym zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Zachęcam równocześnie do organizacji lekcji wychowawczej poświęconej budżetowi obywatelskiemu, dzięki czemu uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego warto współdecydować o losach swojego miasta.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można znaleźć również na stronie: www.budzet.krakow.pl oraz w publikacji „ABC Budżetu Obywatelskiego 2019".

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY