Centra egzaminacyjne części pisemnej egzaminu maturalnego maj 2019 r.

                                                                                                                                                     Kraków, 7 lutego 2019 r.

 

Dotyczy: skierowań do Centrów Egzaminacyjnych organizowanych w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych dla przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                         

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Krakowskich Szkół Ponadgimnazjalnych

Centra egzaminacyjne części pisemnej egzaminu maturalnego maj 2019 r.
Fot. Portal Edukacyjny

         Uprzejmie informuję, że we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie został uzgodniony Wykaz Centrów Egzaminacyjnych organizowanych w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych dla przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku. Składanie wniosków o skierowanie zdających do Centrów odbywać się będzie za pośrednictwem systemu OBIEG Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w dniach 11-15 lutego 2019 r. zgodnie z poniższą procedurą:

1. Dyrektorzy szkół zainteresowani skierowaniem uczniów składają w systemie OBIEG wniosek o skierowanie ucznia do centrum egzaminacyjnego. Należy to zrobić w następujący sposób:

dane o uczniach > wnioski > skierowanie ucznia do centrum egzaminacyjnego > podanie numeru pesel ucznia, którego chcemy przekierować

UWAGA: przy składaniu wniosku skierowanie ucznia do centrum egzaminacyjnego wyświetlają się przy uczniu tylko te przedmioty, które są objęte centrami egzaminacyjnymi.

2. Wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać do OKE pocztą lub faksem na nr: 12 68 32 130, od razu po jego złożeniu w systemie OBIEG.

3. Wnioski przysłane w terminie zostaną zaakceptowane przez OKE i w systemie OBIEG w Edycji danych uczniów przy przedmiocie, z którego zdający został skierowany będzie widoczny kod Centrum Egzaminacyjnego (kod szkoły). Wówczas prosimy o powiadomienie uczniów o miejscu zdawania egzaminu.

4. Do 26 lutego 2019 r. należy uzyskać pisemne potwierdzenie zdającego o przyjęciu do wiadomości informacji o organizacji egzaminu.

 

                Z poważaniem

 

        Dariusz Domajewski

  Zastępca Dyrektora Wydziału

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Wykaz Centrów Egzaminacyjnych.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Franciszek Kędra
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY