XXV Samorządowy Konkurs Nastolatków - 8 Wspaniałych - 2019 – edycja krakowska

Organizator:

MDK Dom Harcerza i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cel konkursu:

Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

XXV Samorządowy Konkurs Nastolatków  - 8 Wspaniałych - 2019 – edycja krakowska
Fot. Portal Edukacyjny

Uczestnicy:

Młodzi ludzie, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjum i klas 1-4  szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych - uczący się w Krakowie, wyróżniający się konsekwentną pracą potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy, nienaganną postawą w życiu codziennym.

Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszenia przesłać należy do dnia 4 marca 2019 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków,
z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

Koordynator konkursu:

Wojciech Hausner, MDK Dom Harcerza, tel. (12) 637-59-35 – pon. 17-18, czw. 17-18.

 

W załączeniu:

- regulamin konkursu

-karta zgłoszenia

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY