Konkurs PO WER - Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Samorządowych,

informuję, że trwa nabór wniosków w związku z ogłoszonym 30 kwietnia 2018 r. konkursem nr POWR.02.10.00-OP.02-00-005/18 „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” w ramach Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER).

Konkurs PO WER - Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń
Fot. Portal Edukacyjny

Projekt na ma celu utworzenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Mogą w nim wziąć udział szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach jednego projektu składanego przez organ prowadzący mogą powstać maksymalnie dwie szkoły ćwiczeń. Projekt zakłada współpracę szkoły z uczelnią wyższą w celu umożliwienia studentom, przyszłym nauczycielom, nabycia kompetencji zawodowych, daje możliwość dodatkowego wsparcia szkoleniowego dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, umożliwia doposażenie istniejących pracowni w pomoce niezbędne do działania szkoły ćwiczeń.   

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat projektu opublikowanymi na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2017/10/o-projekcie/. W zakładce „Materiały do pobrania” są umieszczone dokumenty dotyczące m.in. kryteriów wyboru szkoły ćwiczeń. Przypominam, że konferencja dotycząca konkursu odbyła się 14 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o przesłanie informacji na adres e-mailowy: ek.umk@um.krakow.pl do dnia 31 grudnia 2018 r

W przypadku pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt z opiekunami konkursu z Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, tel. 22 34 74 348 lub 22 34 74 617, adres e-mailowy: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl.

/-/ Dariusz Domajewski

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY