Zaproszenie do udziału szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek

Serdecznie zachęcam do zgłaszania nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

Zaproszenie do udziału szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
Fot. Portal Edukacyjny

Realizując postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, a Gminą Miejską Kraków z 18 września 2018 roku dotyczące współpracy w obszarze edukacji zdrowotnej i organizacji działań ratowniczych informuję, że 11 grudnia 2018 roku w godz. 9.00-15.30 w budynku Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie, ul. świętego Łazarza 14 odbędzie się szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

Szkolenie dla grupy (maksymalnie 20 – osobowej) dedykowane jest wyłącznie nauczycielom realizującym podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail beata.batko@um.krakow.pl  do 6 grudnia 2018 roku (do wyczerpania limitu miejsc).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prawo zgłaszania nauczycieli przysługuje wyłącznie dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba ze szkoły/placówki.

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, proszę więc Państwa o przemyślane decyzje. Koszt uczestnictwa pokrywany jest w całości przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, w związku z tym proszę, aby ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana była z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzupełnienia rekrutacji o inne zgłoszone osoby.

 

Z poważaniem,

 

Dariusz Domajewski

p.o. Dyrektora Wydziału

 

Załączniki:

  1. Harmonogram szkolenia.

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY