IV edycja projektu „ Nie jesteś sam - wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

W ubiegłym roku szkolnym zakończyliśmy III edycję projektu „ Nie jesteś sam - wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi”.

IV edycja projektu „ Nie jesteś sam - wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi”.
Fot. Portal Edukacyjny

Ze względu na wysoką ocenę beneficjentów projektu, jak również ogromne i wciąż aktualne zainteresowanie nauczycieli, mam przyjemność poinformować Państwa o kontynuacji tego projektu przez miasto Kraków w roku szkolnym 2018/2019.

Wykład wprowadzający do IV edycji Projektu „Nie jesteś sam wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi” pt. ‘’ Rozwój psycho-bio-społeczny: norma i patologia’’ oraz ‘’Psychopatologia i problemy emocjonalne w okresie rozwojowym’’ odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godzinie 15.30 w Sali Obrad im. F. Maryewskiego Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1.

Wzorem ubiegłego roku wykłady i warsztaty będą odbywały się na terenie Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ. Projekt będzie realizowany w ścieżce adolescencyjnej od 29 listopada 2018 roku do 25 kwietnia 2019 roku, a w ścieżce dziecięcej od 6 grudnia 2018 roku do 9 maja 2019 roku. Szczegółowy harmonogram szkoleń IV edycji projektu w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się w załączeniu.

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, proszę więc Państwa o przemyślane decyzje. Koszt uczestnictwa pokrywany jest w całości przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, w związku z tym proszę, aby ewentualna rezygnacja z udziału w projekcie dokonana była z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzupełnienia rekrutacji o inne zgłoszone osoby.

Obecność na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach (dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność). Większa liczba nieobecności na wykładach oraz warsztatach skutkuje nieotrzymaniem certyfikatu ukończenia projektu. Prawo zgłaszania nauczycieli do projektu przysługuje wyłącznie dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Ponadto informuję, że dyrektor zgłaszający nauczyciela do udziału w projekcie wskazuje ścieżkę (dziecięca lub adolescencja), w której nauczyciel chce uczestniczyć oraz numer szkoły, w której jest zatrudniony. Nie ma możliwości udziału w pojedynczych wykładach lub warsztatach. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać na adres e-mail Beata.Batko@um.krakow.pl (do wyczerpania limitu miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

O tym czy zostali Państwo zakwalifikowani do udziału w projekcie, poinformuje drogą elektroniczną Pani Beata Batko pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Koordynatorem projektu ze strony Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ jest Pani Anna Bogusz – Corkill adres e-mail aniacorkill@gmail.com.

Jestem przekonana, że przeprowadzone w ramach kolejnej edycji wspólne działania przyczynią się do poprawy jakości pracy w szkołach i placówkach Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

            Katarzyna Król

 

Załączniki: harmonogram wykładów i warsztatów

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY