Komunikat w sprawie udostępnienia dzieciom i młodzieży boisk szkolnych oraz innych zewnętrznych obiektów sportowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek,

w związku ze zbliżającym się okresem wakacji przypominam o obowiązku realizacji uchwały nr CV/1446/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących udostępnienia szkolnych obiektów sportowych.

Komunikat w sprawie udostępnienia dzieciom i młodzieży boisk szkolnych oraz innych zewnętrznych obiektów sportowych
Fot. Portal Edukacyjny

Bardzo proszę o udostępnienie dzieciom i młodzieży boisk szkolnych oraz innych zewnętrznych obiektów sportowych. Działania te są wskazane, aby zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, ponieważ nie wszyscy z nich w tym okresie będą mieli okazję do skorzystania z zorganizowanego wypoczynku letniego - wyjazdów na kolonie lub obozy. W zakresie zachowania bezpieczeństwa oraz utrzymania obiektów we właściwym stanie zalecam Państwu współpracę ze Strażą Miejską oraz Radami Dzielnic.

Jednocześnie przypominam o konieczności umieszczenia tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z § 31 ust 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn, zm.).

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału

Tagi: sport, dzieci

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY