Upoważnienia do dostępu do bazy danych nowego SIO – Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek samorządowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek prowadzonych przez Miasto Kraków

 

Przypominam wszystkim Państwu Dyrektorom, którzy otrzymali powierzenie stanowiska od 1 września 2017 r., o konieczności złożenia elektronicznego wniosku o przyznanie danych dostępowych do bazy danych SIO.

Upoważnienia do dostępu do bazy danych nowego SIO – Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek samorządowych
Fot. Portal Edukacyjny

Procedura odbywa się zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie: https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-skladanie-wniosku-dla-kierownika-podmiotu/

Data ważności upoważnienia ma być zgodna z datą widniejącą na akcie powierzenia, tj. 31 sierpnia wskazanego roku.

 

WNIOSKOWANIE I LOGOWANIE DO NOWEGO SIO NASTĘPUJE NA STRONIE: https://sio.men.gov.pl/

 

Dane dostępowe pozyskiwane są poprzez wiadomości wysyłane na skrzynkę poczty elektronicznej, dlatego we wniosku należy podać osobisty adres e-mail (nie szkolny).

 

Upoważnienia dla pracowników szkół i placówek:

W myśl art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1927 z późn. zm.) w przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, dane dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie upoważnienia, o której mowa w art. 68 ust. 1, pod warunkiem że sama posiada uprzednio przyznane dane dostępowe.

Oznacza to, że dyrektor szkoły (posiadający dane dostępowe) udziela pisemnego upoważnienia (wzór w załączniku – udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności – art. 68. ust. 3) oraz przeprowadza procedurę przyznania danych dostępowych do sio wyznaczonym pracownikom, po złożeniu przez nich elektronicznego wniosku zgodnie z instrukcją: https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-skladanie-wnioskow-o-uzyskanie-danych-dostepowych-do-bazy-danych-sio-wniosek-pracownika/

Procedura rozpatrywania wniosków przez dyrektorów szkół: https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-rozpatrywanie-wnioskow-przez-dyrektorow-szkol/

UWAGA! W celu ochrony wrażliwych danych osobowych uczniów i nauczycieli nie wolno udostępniać swoich loginów i haseł innym osobom.

Najnowsze komunikaty w sprawie wprowadzanych zmian i kolejnych funkcjonalności w nowym sio znajdują się na stronie: https://cie.men.gov.pl/category/modernizacja-sio/aktualnosci/

Aktualne instrukcje do nowego sio opublikowane są na stronie: https://pomocsio.men.gov.pl/

Załącznik: Wzór upoważnienia do dostępu do sio

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

               /--/

  Beata Tracka-Samborska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY