Projekt ekologiczny pn."EKO-LEKCJE"

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych przedszkoli oraz szkół ponadgimnazjalnych

Projekt ekologiczny pn.
Fot. Portal Edukacyjny

Uprzejmie informuję, że Miasto Kraków przystępuje do realizacji nowego projektu ekologicznego pn. „EKO-LEKCJE” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

  • budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości powietrza w mieście wśród uczniów liceów ogólnokształcących/techników oraz dzieci przedszkolnych,
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza,
  • rozwijanie zachowań proekologicznych (w tym racjonalnego korzystania z wody)
  • promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście

 

Projekt skierowany jest do liceów ogólnokształcących/techników oraz przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz uczniów tych placówek.

Przewidywana liczba placówek biorących udział w projekcie to 24 licea ogólnokształcące/technika oraz 24 przedszkola.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne dla uczniów liceów ogólnokształcących/techników, które będą się odbywać w Zespole Szkół Chemicznych. Swoim zakresem obejmą trzy podstawowe bloki tematyczne tj.: powietrze, wodę oraz glebę.

W ramach projektu przewidziano także wycieczkę do Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie gdzie odbędą się zajęcia terenowe połączone ze ścieżką ekologiczną.

Dla przedszkolaków zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjno-ekologiczne w formie gier
i zabaw również w Zespole Szkół Chemicznych.

 

Przez cały okres trwania projektu prowadzona będzie kampania informacyjno – promocyjna, mająca na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska.

 

 

Każda zakwalifikowana szkoła wytypuje 5-osobową grupę uczestników projektu, w skład której wejdą uczniowie klas II - III, a także nauczyciel - opiekun.

Każde zakwalifikowane przedszkole wytypuje grupę 25 przedszkolaków, które będą uczestniczyć w zajęciach w Zespole Szkół Chemicznych (1 spotkanie w październiku).

 

Rekrutacja liceów ogólnokształcących/techników do projektu trwa do 5 czerwca 2017 r.

Rekrutacja  przedszkoli do projektu trwa do 9 czerwca 2017 r.

 

 

Wytypowanie grup uczniów  i zebranie deklaracji od uczestników – do 6 września 2017 r.

Rekrutacja przedszkolaków nastąpi we wrześniu 2017 r.

 

 

Licea ogólnokształcące/technika oraz przedszkola zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszają placówkę oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora i odpowiedzialnego w dalszej kolejności za rekrutację uczniów, na jeden z podanych poniżej adresów mailowych:

Kinga.Haluch@um.krakow.pl

lub

Anna.Domańska@um.krakow.pl

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 – oświadczenie dyrektora szkoły dotyczące uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5 – będą przesłane bezpośrednio do szkół/przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie

pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ GULAREK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY