Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów

Dotyczy: kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów.

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i placówek

 

 

 

       W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów, proszę o zapoznanie się z wynikami ww. kontroli, które zostały opublikowane na stronie internetowej  NIK  https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/076/.

      Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na jedno z istotnych ustaleń tej kontroli, polegające na nierealizowaniu przez dyrektorów szkół prowadzących szkolne systemy monitoringu obowiązku zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych - w celu rejestracji - zbioru danych osobowych z monitoringu wizyjnego.

      Przypominam, że prowadzenie monitoringu wizyjnego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, a regulacje przetwarzania danych osobowych w zbiorach określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zgodnie z art. 7 pkt 11 zbiorem danych jest każdy zestaw danych o charakterze osobowym, posiadający określoną strukturę i dostępny według określonych kryteriów. Pojęcie danych osobowych obejmuje wszelkie informacje dostępne w jakiejkolwiek formie, dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub umożliwiające jej identyfikację – art. 6 ww. ustawy.

      Zatem, zbiór danych osobowych mogą tworzyć informacje utrwalone różnymi sposobami, np. pismem, dźwiękiem lub poprzez rejestrację obrazu przez kamery. Jeżeli więc system monitoringu utrwala obrazy, umożliwiające identyfikację nagranych osób, to dochodzi do powstania zbioru, w którym dostęp do danych osobowych możliwy jest poprzez zastosowanie kryterium czasu (data, godzina) i miejsca zdarzenia.

      W związku z powyższym, przypominam Państwu o ciążących na dyrektorach szkół, w których funkcjonuje szkolny system monitoringu, obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, szczególnie w zakresie zgłoszenia do rejestracji GIODO zbioru danych osobowych z monitoringu oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych – zgodnie z art. 36 i 40 ww. ustawy.

 

Z poważaniem,

 

Dyrektor Wydziału

              /-/

Anna Korfel-Jasińska

pokaż metkę
Osoba publikująca: FRANCISZEK KĘDRA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2017-03-27
Data aktualizacji: 2017-03-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat