Aktualności

Aktualizowanie i przekazywanie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek

samorządowych

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 

Projekt budżetu oświaty na rok 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2017 rok proszę o przygotowanie następujących druków zgodnie z Zarządzeniem Nr 983/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa

Przekazanie listy uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych - edycja  2015/2016.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

 

 Zgodnie z § 3 ust. 5 Uchwały Nr IX/155/15 Rady Miasta Krakowa
w sprawie szczegółowych warunków wspierania uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”, proszę dyrektorów szkół lub placówek o przekazanie listy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów oraz turniejów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2015/2016 (należy dołączyć kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, finalisty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy

samorządowych  przedszkoli i szkół

 

W związku z częstymi zapytaniami rodziców dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażonego w piśmie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

 

Zaproszenie do udziału w próbnej ewakuacji Centrum Kongresowego ICE Kraków

Ewakuacja zaplanowana jest na 5 października 2016 r.

WSKAZÓWKI DOT. SPRAWOZDANIA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ  WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA br.

WSKAZÓWKI DOT. SPRAWOZDANIA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA br. (tradycyjne SIO)

Usłysz w hałasie - konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i poradni psychologiczno - pedagogicznych.

„USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH Najnowsze aspekty diagnostyki, terapii i edukacji” konferencja, która odbędzie się 1 października 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Zaproszenie na wystawę w Muzeum Fotografii pt.  „My(d)lenie oczu”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję pismo od Pana Marka Śiwca Dyrektora Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie  i materiały poświęcone nowo otwartej wystawie w Muzeum Fotografii pt. „My(d)lenie oczu” dotyczącej zagadnień percepcji widzenia i postrzegania rzeczywistości, a także tworzenia obrazów i ich odczytywania. Wystawa zrealizowana została w ramach wieloletniego projektu „Szkoła widzenia” i w dużej mierze została przygotowana z myślą o najmłodszych widzach od przedszkolaków po młodzież gimnazjalną

Impreza na Orientację dla uczniów z samorządów uczniowskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych,
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli samorządu uczniowskiego do udziału w Samorządowej Imprezie na Orientację, która odbędzie się w sobotę 15 października 2016 r. w Lasku Wolskim. Zawody rozpoczną się o godz.10.30. Zbiórka przy pętli autobusowej w pobliżu Ogrodu Zoologicznego.

POLECAMY
POLECAMY