Aktualności

Wprowadzenie danych do Bazy Danych Ogólnych ZSZO w zakresie przeglądów technicznych oraz umówa najmu lokali mieszkalnych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych przedszkoli, szkół i placówek

Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Graffiti na budynkach oświatowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek

w Krakowie

Zajęcia sportowe
2015-12-08
Szczegółowe terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY