Aktualności

Program pn. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

pismo Pani Anny Korfel-Jasińskiej, Dyrektora Wydziału Edukacji UMK, w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół...

Plany Finansowe na 2016 rok

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących planów finansowych na 2016 rok informuję, że uchwałą Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku...

XIV Styczniowe spotkania gimnazjalistów

Dnia 07 stycznia 2016 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 14.00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 odbędą się tradycyjne, coroczne, już XIV „Styczniowe...

Rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Zgodnie z art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty rozliczenie wykorzystania dotacji celowej...

Pomoc w postaci posiłku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła z załączeniu propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc styczeń 2016 – wykaz szkół, wraz z szacowaną liczbą uczniów, którym może...

Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w...

Dotyczy realizacji programu rządowego pn

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych,   W związku z zakończeniem dostaw książek do szkół w ramach programu pn. „Książki naszych marzeń" przypominamy...

Sprawozdania za rok 2015

Terminy składnia sprawozdań za rok 2015 z realizacji remontów oraz wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 04.06.1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i...

Konkurs na 'Najzdrowszy sklepik szkolny w Krakowie' - przedłużono termin składania zgłoszeń do 5 stycznia 2016 r.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów nawyków zdrowego odżywiania.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY